Maker tour bussen som visas från ovan.

Maker Tour – Mot nya höjder

Om inget radikalt görs kommer det år 2035 att saknas 75 000 teknikutbildade i Sverige. Tekniska museets samarbetssatsning Maker Tour – Mot nya höjder är ett unikt initiativ för att möta behovet av teknisk kompetens. Det övergripande syftet är att stimulera elevers intresse för teknik, naturvetenskap och matematik och samtidigt öka samverkan mellan skola och arbetsliv.

I projektet Maker Tour – Mot nya höjder erbjuder vi olika utmaningar. De består av inspirationsmaterial för lärare, samt experiment och uppdrag som klassen kan göra.

I det tema vi arbetar med just nu, Make IT Wild, står skog, klimat och innovation i centrum. Ta chansen att haka på den senaste utmaningen Människans pussel.

Genom temat går en röd tråd om människans innovativa förmåga. Människan kan trolla med material och naturens krafter och locka fram dess gömda mönster.

Tre ungdomar genomför en utmaning från projektet maker tour.

Materialet är framtaget för de regioner som formellt är knutna till projektet, men de utmaningar vi tagit fram är gratis och fria för alla att ladda ner och använda. De kommer garanterat att bidra till ett lustfyllt lärande med ett wow!

Här hittar du alla utmaningar.

Temat Make IT Wild har ytterligare fyra utmaningar. Äventyret i det vilda har fokus på upplevelser av skogen – och att vara i skogen. I Fri och frisk i skogen handlar det om skog och hälsa och vi introducerar bland annat nya forskningsrön om skogsbad och hjärnans behov av vila och rekreation. Skogen är mer är träd är en utmaning om människans roll i naturen och om hur vi kan hjälpa till att bevara mångfalden. I den fjärde, Allt vad skogen ger, handlar det om skogen som råvara och resurs.

hemsidan för mot nya höjder, hittar du utöver alla utmaningar inspirationsmaterial, länkar, tips, videos samt Power Point presentationer till stöd för arbetet i klassen.

Vill du veta mer? I ett par regioner i Sverige kan skolor, lärare och klasser anmäla sig till projektet Maker Tour – Mot nya höjder och delta under hela läsåret. Det innebär att man får tillgång till mycket utöver de utmaningar som presenteras på webben. Skolor och klasser kan till exempel få besök av våra Makepedagoger som erbjuder spännande och roliga utmaningar när de besöker skolan med Makerbussen.

Idag är det skolor i Kronoberg- och Gävleborgs län som deltar i projektet Maker Tour – Mot nya höjder. Vi arbetar för att fler regioner ska få möjlighet att vara med på liknade villkor. Kontakta gärna Maria Olsson, nationell samordnare för projektet Maker Tour- Mot nya höjder – om ni vill starta ett samarbete med oss.

Maria Olsson

Kontakt

Har du frågor om Maker Tour eller är intresserad av att starta ett samarbete är du välkommen att kontakta mig på maria.olsson@tekniskamuseet.se 

Senast uppdaterad 22 april 2021.