Jonas Offrell – Snabbskjutande revolver

År 1838 konstruerade Jonas Offrell en snabbskjutande revolver som han tog patent på. Jonas Offrell tog fram sin uppfinning självständigt och utan att känna till amerikanen Samuel Colts berömda revolver. Han lyckades dock aldrig kommersialisera sin uppfinning.

Jonas Offrell

Jonas Offrell var präst med ett stort intresse för mekanik. Han föddes 1803 i en bondfamilj.

Han började studera vid Gävle gymnasium 1822 och 1826 kom han till Uppsala universitet för att studera teologi. Det är inte känt hur Jonas Offrell inspirerades till att konstruera en revolver. Idén till ett snabbskjutande vapen som kunde laddas med flera skott var inte ny. Men det var först under 1800-talet som utvecklingen gått tillräckligt långt och en sådan konstruktion blev möjlig. Revolverns föregångare togs fram av amerikanen Elisha Hayden Collier. Han tog patent på den 1818. Det var Samuel Colt som uppfann en snabbskjutande revolver som med en roterande trumma. Colts revolver patenterades 1832.
Jonas Offrell kände inte till varken Colliers eller Colts patent och tog fram sin revolver helt självständigt. 1837 fick han låna pengar av Högbo bruk och satte upp en verkstad. Året efter var Offrels revolver klar. Den första provskjutningen ägde rum sommaren 1839.

Godkänt patent med utebliven lönsamhet

Hösten 1840 ansökte Jonas Offrell om patent på ”en så kallad snabbskjutningsmachine”. Det visade sig att även amerikanen John W. Cochran hade ansökt om patent på ”mång-krutkamrade cylinder eld-vapen och kanoner” året innan. Jonas Offrell studerade Cochrans ritningar väldigt noga och jämförde dessa med sin egen uppfinning. I sin patentansökan skrev han att båda uppfinningarna byggde på samma idé men att hans konstruktion skilde sig från Cochrans. Han försökte även bevisa att hans uppfinning var mer avancerad än Cochrans. 1841 fick Jonas Offrell patent på sin uppfinning. Patentet skulle gälla i åtta år.

Ofrells snabbskjutande pistol

Jonas Offrel ville komma igång med tillverkning i stor skala så fort som möjligt. Hans plan var att få den svenska krigsmakten att satsa på hans vapen. Han lät specialtillverka två revolvrar som han skickade till kronprinsen Oscar och dennes rådgivare general Lefrén. Projektet blev dock inte någon succé. Jonas Offrell var inte speciellt bra på att sköta ekonomin. Han tog många lån som han aldrig lyckades återbetala. När hans patent upphörde att gälla efter åtta år var Jonas Offrell skuldsatt och fattig.

År 1863 gick Jonas Offrell i personlig konkurs på grund av sina stora skulder. Han avled samma år.

Text och research: Alexandra Selivanova

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.