Håkan Lans – Navigeringssystemet STDMA

Håkan Lans är en svensk uppfinnare som har tagit patent på epokgörande uppfinningar. Han är mest känd för att ha uppfunnit färggrafik för datorer och ett navigeringssystem som idag är standard inom både sjöfarten och flyget. Lans har också varit inblandad i långa rättsprocesser på grund av ett flertal dataföretag använde färggrafiken utan att betala dess uppfinnare.

Håkan Lans
Håkan Lans. Foto: Truls Nord

Håkan Lans är en av vår tids mest kända svenska uppfinnare. Han föddes 1947 i Enskede i Stockholm. Intresset för teknik föddes tidigt. När Håkan Lans var tolv år gammal konstruerade han en motordriven lådbil på egen hand. I skolan däremot gick det sämre. Det var inte tal om några toppbetyg eller högskolestudier.

Vid ett senare tillfälle gav sig den 18-årige Lans på ett ännu mer avancerat projekt. Han lyckades tillverka en miniubåt som kunde gå ner till 90 meters djup. Uppfinningen beskrevs i en artikel i Dagens Nyheter 1968. Det blev även ett flertal tv-inslag som visades utanför Sverige.

Flera järn i elden

Uppmärksamheten gjorde att Håkan Lans fick göra värnplikten som forskningsassistent på Försvarets forskningsanstalt, FOA. Han kom att arbeta där i tio år. FOA arbetade bland annat med att utveckla en speciell kamera för att avbilda saker som låg under vatten. Syftet var att hitta minor. Lans fick idén att man kunde göra detta i färg för få en bättre bild och började utveckla en färggenerator. Arbetet tog nästan två år. Så småningom insåg Lans att hans färggenerator kunde användas för att få fram färggrafik på datorer. Uppfinningen fick namnet Datacolor och patentet godkändes 1979.

Under sin tid på FOA uppfann Håkan Lans även ”digitizern” som senare kallades för HI Pad. Det var en liten dosa med en knapp som kunde kopplas till datorn och via en sorts känslig bräda överföra kurvor till datorn. Den var en föregångare till datormusen.

Hans största och viktigaste uppfinning är ett navigeringssystem där man använder både GPS och radio för att få veta var man själv och andra som använder samma system befinner sig. Systemet heter STDMA, vilket står för ”self-organizing time division multiple access”. Håkan Lans tog patent på STDMA i mitten av 1990-talet. Tack vare STDMA kan fartyg och flygplan undvika kollisioner. Systemet började snabbt användas inom sjöfarten, men det dröjde till 2004 innan det blev världsstandard även inom flyget. Uppfinningen gör det också möjligt att styra flygtrafiken på ett mer effektivt sätt, vilket betyder att flygtiderna blir kortare och man undviker stora förseningar.

Rättstvister i flera led

Håkan Lans har varit inblandad i flera patenttvister och rättsliga processer som pågick i många år. Ett flertal dataföretag använde hans färgteknik för datorer utan licens. Lans lyckades nå en överenskommelse med Hitachi och fick IBM att skriva på ett licensavtal. 1997 stämde Lans Dell, Compaq och Hewlett-Packard, men förlorade målet i amerikansk domstol och dömdes att betala flera miljoner kronor i skadestånd och allas rättegångskostnader. Lans stämde sina advokater och överklagade. 2005 dömdes Lans till att betala skadestånd ännu en gång. Han har även stämts av Gateway 2008. Amerikanska företag krävde att Lans skulle ge upp både sina nuvarande och framtida patent samt få näringsförbud. Lans vägrade och striden pågår fortfarande.

Håkan Lans belönades med Polhempriset 1995 och fick KTH:s Stora pris 1996. Han har dessutom utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Text och research: Alexandra Selivanova

Källor

Lagercrantz, David. Ett svenskt geni: berättelsen om Håkan Lans och kriget han startade. Stockholm, 2000.

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.