Carl Richard Nyberg – Blåslampan

Drömmar har länge varit drivkraften för många uppfinnare. En som kanske drömde mer än andra var Carl Richard Nyberg, blåslampans uppfinnare och närmast besatt av drömmen att bygga det första fungerande flygplanet.

carl-richard-nyberg i sin flygmaskin "flugan"

Carl Richard Nyberg föddes 1858 och uppfann 1882 blåslampan, med vilken han lyckades skapa sig en förmögenhet.

Blåslampan, eller lödlampan som den också kallas, är en uppvärmningsapparat med en riktad värmestråle. Lampan kräver flytande bränsle, exempelvis fotogen.

I slutet av 1800-talet arbetade Carl Richard Nyberg på J. Erikssons Mekaniska Verkstad i Stockholm. Där tillverkades bland annat gasoljekök. Dessa kunde inte regleras, var känsliga för tryck och kunde bli farliga. Detta gav Nyberg idén till blåslampan.

Blåslampan hade en skål som omgav ett rör som ledde till brännaren. Sprit hälldes i skålen och antändes, vilket gjorde att fotogen eller sprit i lampans behållare förgasades när den strömmade ut ur lampan. Lampan var en bra värmekälla som brann med en koncentrerad och mycket het låga. Nyberg ville även minska risken för explosioner. Därför hade blåslampan ett stift som var fastlött vid dess inåtböjda botten och en konisk spets som stack ut genom lampans lock. Om trycket i lampan blev för stort så att bottnen trycktes ner skulle stiftet dras ner och fungera som säkerhetsventil som minskade trycket.

År 1881 tog Carl Richard Nyberg patent på sin blåslampa som snabbt blev väldigt populär. Han började tillverka och sälja sina lampor själv. Fem år senare fick han kontakt med grosshandlaren Max Sievert som tog över försäljningen. Blåslampan blev en ännu större succé och Carl Richard Nyberg blev rik på sin uppfinning.

Men med flygdrömmarna gick det sämre

Redan år 1878 konstruerade Carl Richard Nyberg en helikopterliknande flygmaskin som han inte fick upp i luften någon längre tid. Flygmaskinsproblemet, som han kallade det, blev sedan hans allt överskuggande dröm att lösa. Han gick mycket grundligt till väga och anlitade två framstående experter för mätningar innan han byggde den maskin, Flugan, som han drömde om att bli den förste flygplanspiloten med.

Carl Richard Nyberg använde sig av en ångmaskin för att driva flygmaskinen. Ångmaskinen hade han specialkonstruerat för att vara så lätt som möjligt. Just vikten var det kanske största problemet för dem som försökt bygga ett flygplan med ångmaskin före Carl Richard Nyberg.

Flugan var så lätt att den till och med hade en vikt per hästkraft som var mindre än den var på bröderna Wrights flygplan, men det hjälpte inte. På grund av ångmaskinen hade Flugan ändå en för svag maskinkraft. Den kunde lyfta sig själv, men inte en medföljande pilot. Det blev inte Carl Richard Nyberg som vann kapplöpningen om att erövra luften.

Carl Richard Nyberg kom aldrig upp i luften utan avslutade sina försök 1909. Han avled i sitt hem på Täcka udden 1939. Där står än idag en hangar han byggde i samband med sina flygförsök. I Tekniska museets samlingar finns också resterna av Flugan, som vittnar om en teknisk kapplöpning vars resultat blev att vi idag faktiskt kan flyga.

Källor

Häggman, Eva. ”C.R. Nyberg: Uppfinnarsnillet från Sundbyberg”. Vårt Sundbyberg, nr 8 1989.

Isakson, Börje. Svenska snilleblixtar. Stockholm, 1993.

Nyberg, C. R. ”Om ’den s.k. Nybergs propellern'” Årsföreningarna, nr 5 1938.

Söderlind, Eva. Flyg-Nyberg: industriman och uppfinnarsnille i Sundbyberg. Sundbyberg, 1989.

Westerberg, Rolf. ”’Flyg-Nybergs’ hangar byggnadsminnesförklarad”. Flyghistorisk Månadsblad, nr 8 1985.

Carl Richard Nyberg i Tekniska museets samlingar. (pdf)

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 8 maj 2023.