Antarktis från rymden med färgade fält.

Visualisering av Antarktis uppvärmning. Bild: E. Steig (Public domain), via Wikimedia Commons

Rymdforskningen

Rymdfärderna kostar oerhört mycket pengar men mänskligheten har stor nytta av rymdforskningen.

Forskare kan via satelliterna få viktig information om vad som händer på jorden och de redskap som utvecklas för rymdfärderna kommer så småningom oss till nytta. Tack vare rymdforskning får vi också bättre kunskap om vår hälsa.

Kommunikation

Med hjälp av satelliterna utvecklas även världens kommunikations- och navigeringssystem. Idag kan vi med hjälp av en GPS-mottagare (Global Positioning System) få veta var vi befinner oss någonstans. Även flygplan, bilar, tåg och båtar navigerar med hjälp av satelliter. För räddningstjänsten och polisen är det helt avgörande att kunna rycka ut exakt rätt väg till exakt rätt plats.  GPS-systemet utvecklades av det amerikanska försvaret under 1970-talet och nu är världens första system för civil satellitnavigering igång. Det genomförs av den europeiska rymdorganisationen ESA och EU där 30 satelliter ska täcka jorden och ge exakt och säker positionering. Galileo blir till god hjälp för stadsplanering, trafik och övervakning av transporter. Svenska Saab Space utvecklar och producerar utrustning till Galileo-satelliterna som 2018 kommer att vara i full drift. De första satelliterna skickades upp 2011.

Klimat

Klimatforskare använder data från satelliterna för att skapa väderprognoser och bättre förstå och möta hot mot miljön, som förlust av regnskogar, oljeutsläpp och växthuseffekten. Tack vare deras studier vet vi att ozonlagret tunnas ut, att havsnivån stiger och att isen smälter på Grönland. Satelliter övervakar även att miljöregler följs och att fiskeflottan håller sig inom tillåtna ramar.

Medicin

Mikrovågor som utsänds från satelliter för att studera klimatförändringar visade sig vara användbara inom medicin. Med mikrovågornas hjälp går det att tidigt upptäcka cancer. Läkarna använder även tekniken som styr kommunikationen mellan satelliterna för att finjustera patienters pacemakers från utsidan av kroppen. Det innebär att man slipper operera. Rymdforskningen kan med andra ord skydda folkhälsan.

Andra tillämpningar

Det finns många andra rymdredskap och uppfinningar som används på jorden. När astronauterna är i rymden brukar läkare på jorden övervaka deras hjärtverksamhet med hjälp av sensorer. Samma teknik finns idag på vanliga gym för att enkelt kunna avläsa pulsen hos den som tränar. Ett annat exempel är tempurmadrassen. Den utvecklades ursprungligen för att förbättra sittkomfort och G-kraftdämpning i rymdfarkoster. Materialet som används i genomskinliga tandställningar var egentligen till för att spåra värmesökande missiler medan infraröda örontermometrar har sitt ursprung i infraröda sensorer designade för att på avstånd mäta planeters och stjärnors temperaturer. Stötdämpande material som finns i våra skosulor är också ett resultat av rymdforskning. Det utvecklades för att skydda känslig utrustning från starka vibrationer vid raketuppskjutningar. Rymdforskningen handlar med andra ord inte enbart om att vi en dag får resa till Mars eller andra solsystem.

Text och research: Alexandra Selivanova

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.