Sällskapsrobot som ser ut som en säl

Sällskapsroboten PARO har utvecklats av japanska forskare och används på sjukhus och äldreboenden i bland annat Sverige.

Roboten

Wall-e, R2-D2 och Transformers – Vem älskar inte robotar? En robot är en programmerbar maskin som utför någon typ av självständigt arbete. Ordet robot kommer från tjeckiskans robota som betyder träl.

Robotens system går ut på att känna, tänka och handla. Den känner av omgivningen via sensorer. Med hjälp av dem och robotens inprogrammerade mål kan den ta beslut om vad den skall göra. Handlingarna utförs sedan av roboten.

Robotar kan utföra saker som människan inte kan eller orkar. De kan resa ut i rymden och ner i gruvor, släcka bränder och desarmera bomber eller stå vid ett tråkigt löpande band. Robotforskning består ofta av både lek och allvar. Det finns svenska mästerskap för robotar i femkamp och sumobrottning.

Älskade robot!

Ordet robot kommer ifrån tjeckiskans robota som betyder träl eller tvingad arbetskraft. Men dag syftar vi med ordet robot oftast på en programmerbar maskin som utför någon typ av självständigt arbete. Det betyder att en robot kan utföra arbete utan direkt mänsklig styrning och att den kan göra val utifrån hur omgivningen påverkar den via sensorer.

Känna-tänka-göra

Man kan ställa upp en robots system i tre olika funktioner; känna, tänka, göra.

Känna – En robot har ett system av sensorer som ger den information om sin omgivning. Det kan till exempel röra sig om ljus-, ljud- eller trycksensorer.

Tänka – De signaler som sensorerna skickar blir robotens indata. Ett datorsystem samlar in kunskapen om robotens omgivning, och kan utifrån robotens uppsatta mål komma fram till ett beslut om vad roboten skall göra.

Göra – En mekanisk funktion gör det möjligt för roboten att verkställa de beslut som den har kommit fram till. Beroende på vilket beslut som datorn fattat så kommer roboten att skicka ut elektriska signaler som styr dess handlingar. Robotens handlingar påverkar i sin tur de intryck som sensorerna får och på så vis växelverkar roboten med sin omgivning.

Vissa robotar har förmågan att lära sig saker av sina erfarenheter genom informationen de tar till sig via sina sensorer. På så sätt kan roboten utveckla en artificiell intelligens, AI, en skapad intelligens.

Arbetsuppgifter

Ofta utför robotar arbeten som är för farliga eller för monotona för människor att utföra. Numera använder till exempel både polis och brandkår robotar till att detonera bomber och släcka bränder. Bilindustrin har varit en föregångare när det gäller robotutveckling. Redan i början av 1960-talet använde man svets-roboten Unimate på General Motors fabrik i New Jersey.

Anledningen till att man ibland vill att robotar ska likna människor är för att de ska fungera bra i miljöer där människor lever. Om en robot ska stå på ett fabriksgolv kan man anpassa miljön efter roboten, men ska robotar hjälpa oss att uträtta saker i vår vardag måste de programmeras att anpassa sig efter vår värld.

Servicerobotar

Servicerobotar är byggda för att kunna arbeta tillsammans med människor och hjälpa dem med arbeten och tjänster inom vården eller i hemmen. Robotar som opererar och robotar som vårdar och tar om hand om äldre och andra patienter blir allt vanligare. I hemmen är de vanligast förekommande robotarna dammsugar- och gräsklipparrobotar, men här har forskarna många nya idéer. Framtidens rullatorer kommer till exempel inte bara vara ett stöd utan en motordriven robot som kan instrueras att hjälpa användaren att ta sig från köket till vardagsrummet eller att gå till snabbköpet. I butiken kan den fungera som en kundvagn som hjälper användaren att samla ihop varorna medan man läser upp en shoppinglista för den.

Ett exempel på en människoliknande servicerobot är REEM som utvecklats av företaget PAL Robotics för att hjälpa människor som besöker till exempel ett shoppingcenter. Med hjälp av en rörelsekänslig skärm kan REEM visa besökare vägen, informera om vädret, tipsa om bra restauranger samtidigt som den bär alla shoppingkassar och kan ordna en videokonferens.

En annan viktig fråga för robotutvecklarna är säkerheten. Ska robotar fungera i mänskliga miljöer måste deras sensorer vara extra känsliga och uppmärksamma på sin omgivning. Av samma anledning ska robotens motorer inte vara onödigt kraftfulla. På fabriksgolv är det lätt att sätta en gräns på tio meter från roboten för att ingen ska råka komma till skada när den arbetar, men den möjligheten har man inte i snabbköpet.

Robotforskning och teknik befinner sig ofta på gränsen mellan lek och allvar. Sedan 1997 spelas årligen ett fotbolls-VM för robotar för att stödja undervisning och forskningen inom artificiell intelligens. 1997 deltog elva länder, 2010 var de 40. Det finns en rad olika robotfotbollsligor över hela världen med robotar i olika storlekar och med olika funktioner.

Företaget bakom internet-söktjänsten Google har utvecklat en teknik för förarlösa bilar. Den kombinerar informationen från Googels egen karttjänst Street View med en form av artificiell intelligens. Staten Nevada i USA blev i juni 2011 först med att tillåta förarlösa bilar i trafiken.

Ett exempel på en social robot är paro, en japansk mjuk och gullig sälrobot som är tänkt att fungera som lugnande stimulans för dementa personer. En annan djurliknande robot är BigDog, en fyrbent packrobot som finansierats av den amerikanska försvarsmakten. BigDog ska kunna röra sig igenom terräng där inga fordon på hjul kan ta sig fram. Med hjälp av sensorer i benen lär sig BigDog att anpassa sig till och parera olika underlag och miljöer.

De senaste 5-10 åren har den militära utvecklingen varit stark knuten till robotforskning. I USA och Europa utvecklar man bland annat obemannade stridsflygplan och små, bärbara och fjärrstyrda stridsvagnar beväpnade med automatvapen. Om 10-15 år kan man tänka sig att se fältslag utan att en enda människa är på plats.

Robotar kan också hjälpa forskare att förstå hur människor fungerar. iCub är en robot som liknar ett fyraårigt barn. Den används av ett antal universitet världen över använder för att studera mänsklig inlärning och artificiell intelligens. iCub har bland annat lärt sig att krypa och att visa känslor med ansiktsuttryck.

Även om människan skapat robotar för att efterlikna människan och hennes funktioner är en av deras främsta fördelar att de kan utföra saker som människor inte kan. Robotar har åkt ut i rymden och besökt och dokumenterat planeter. De kan färdas djupt ner i världshaven och ta sig in i trånga utrymmen och rörsystem. I framtiden kanske vi får se mikrorobotar som kan navigera sig i en människokropp för att kunna distribuera medicin.

Källa

Boken 100 innovationer; 51 – 100 Metallbearbetning – ångmaskinen, förteckning över artikelförfattare och källor på sid 191–204

Kontakta sidansvarig

Snabbfakta

  • Robotar är en sorts programmerbara maskiner som ska kunna göra arbeten som vi människor själva inte vill eller kan göra.
  • Ordet robot kommer ifrån ”robota” som på tjeckiska betyder träl eller tvingad arbetskraft.
  • Vissa robotar kan lära sig saker av sina erfarenheter genom information de tar till. På så sätt kan roboten utveckla en artificiell intelligens, AI, en skapad intelligens.
  • Ofta gör man robotar som liknar människor. Det är för att de ska fungera bra i miljöer där människor lever.
  • Framtidens rullatorer kan bli motordrivna robotar som kan hjälpa människor att gå till snabbköpet. Den kan fungera som en kundvagn som hjälper till att samla ihop varor medan man läser upp en shoppinglista för den.
  • Man både forskar och har kul med robotar. Det finns till exempel svenska mästerskap för robotar i både femkamp och sumobrottning.
  • Eftersom robotar inte behöver äta och dricka och aldrig blir trötta, oroliga eller sjuka passar det bra att skicka ut dem på farliga äventyr och forskningsexpeditioner. Vissa robotar tål extrem kyla och extrem värme.

Senast uppdaterad 7 december 2021.