Hjärta spel – dataspelskonst

Hjärta spel var konstutställningen som hyllade dataspelskulturen. Datamuseet IT-ceum samlade in konst från i första hand svenska och nordiska kreatörer, men också verk från utvalda internationella konstnärer.

Dataspel har länge stått i kulturens skamvrå. I takt med att det blivit en etablerad nöjesform har vi också kunnat se en förändring i spelens kulturella värde. Inte minst tack vare en yngre generation kreatörer och konstnärer som inspirerats av den kulturform de själva växte upp med – dataspelen.

I Hjärta spel fanns målningar, illustrationer, interaktiva konstspel, hantverk och installationer som alla har en koppling till dataspelens värld. Här upplevdes spelkonst som lockade och utmanade såväl spelare som en traditionell konstpublik. Utställningen visades på Tekniska museet 2 februari – 21 april 2013  Läs mer på www.hjartaspel.se

Senast uppdaterad 21 februari 2024.