Flygplan!

I utställningen kunde barnen sätta sina flygambitioner på prov och köra trampflygplan eller känna vinden i håret i vårt klängflygplan. Hela familjen kunde uppleva Stockholm i flygsimulatorn.

Flyget fyllde 100 år i Sverige 2010 och det firade vi med utställningen Flygplan!.  Den berättade om hur flyget började och om flyget idag och i framtiden.

Hur kan man egentligen flyga? Hur började det? Hur flyger vi i framtiden? Är flyget skadligt för klimatet? I utställningen Flygplan! valde vi att utgå från barns frågor och fascination för flygning och flygfarkoster.

Flygplan! var en utställning där man fick prova på och genom att vara aktiv och ha roligt lära sig mer om flyg.

Utställningen innehöll tre moduler med film, spel, utmaningar med mera, där man på ett lekfullt sätt fick veta mer om flyg. Ett huvudinslag i utställningen var en flygsimulator, utformad för mindre barn, men lika rolig för vuxna, där fick man uppleva hur det är att flyga över Stockholm. I utställningen fanns även ett litet plan som barn fick sitta i och känna fartvinden när man drog i spaken.

Utställningen visades på Tekniska museet fram till 7 november 2010.

Kontakt och mer information

Lars Paulsson

Lars Paulsson

Utställningsintendent

+46 8 450 56 81

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.