Föremål i utställningen Subject:Hello

Televisionsmottagare - Algin, Ellinor
Tv-apparat i björkfaner. 25 cm bildrör med 19x16 cm bildyta.…
Bildskiva - Häll, Peter
Bildskiva, s.k. Bildschallplatte, använd för att testa apparatur för bildmottagning.…
Bildradiomottagare - Häll, Peter
Bildradiomottagare, kopplingsschema och beskrivning se bilagan. Vev till grammofonverk lös.

Senast uppdaterad 25 juli 2023.