Bildskiva

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Bildskiva, s.k. Bildschallplatte, använd för att testa apparatur för bildmottagning. Vaxplattor 300 mm diam. för avspelning på 78-varvs grammofon. Deutschen Fultograph Ges, m, H, Berlin NW 7
Idén att överföra bilder uppkommer redan på 1880-talet då Paul Nipkow 1885 ansöker om ett patent i Berlin. Hans uppfinning är en skiva med hål i som kan användas för att omvandla bildinformation till en elektrisk signal. De första patenten på televisionssystem kommer sedan på 1920-talet och såväl telefaxen som Fultographen är släkt med televisionen. Bilden är här lagrad som ett spår på en grammofonskiva. De elektriska signalerna som fångas av en pick-up kan sedan användas för att påverka ett ljuskänsligt papper och återskapa bilden. Det sker genom att mottagaren har en roterande vals med ett ljuskänsligt papper och en lampa som omvandlar den elektriska signalen till ljus.

Identifikationsnummer

TEKS0039772

Publicerad

2022-10-16

Alternativt nummer

  • TM37472 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Rundradio, TV - Television (TM S 24.44)