Föremål i utställningen Subject:Hello

Fartygsradiostation - Häll, Peter
Gnistsändare med gniststräcka, i en enhet, för fartyg.

Senast uppdaterad 25 juli 2023.