Fartygsradiostation

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Gnistsändare med gniststräcka, i en enhet, för fartyg.
Använd på S/S Mars, 1920-talet, nedtagen 1938 av Telegrafverkets radiobyrå. Gnistsändare förbjöds att användas internationellt från 1939 eftersom de störde modernare radioutrustning. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003215

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • 218967/219636 - Tillverkningsnummer
  • TeM43281 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Radiokommunikation - Radiosändare (TM S 24.31)

Rubrik

  • 125