Kopplingar till läroplanen för Samla på sinnen, åk 4-6

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4 – 6 i ämnena teknik och biologi för skolprogrammet Samla på sinnen.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska hjälpmedel utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll

 • Hur vanliga tekniska hjälpmedel är uppbyggda och fungerar.
 • Vanliga tekniska hjälpmedel i hemmet och samhället.
 • Hur tekniska hjälpmedel i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar för våra sinnen.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på tekniska hjälpmedel.
 • Eleven kan ge exempel på tekniska hjälpmedels sammansättning för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur tekniska hjälpmedels fördelar och nackdelar för individ och samhälle.

Biologi

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hjärnan och våra sinnen.
 • Använda biologins begrepp för att beskriva och förklara samband i människokroppen.

Centralt innehåll

 • Hur människans hjärna och sinnesorgan fungerar och samverkar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan samtala och diskutera om frågor som rör hjärnan och våra sinnen.
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.
 • I underbyggda resonemang om hjärnan och våra sinnen kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Senast uppdaterad 7 december 2021.