Kopplingar till läroplanen för Robotteknik, åk 4-6

Kopplingar till läroplanen för årskurs 4 – 6 i ämnet teknik för skolprogrammet Robotteknik för skolan.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

 • Eleverna får tillfälle att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma digitala modeller.
 • Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven dokumenterar arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Senast uppdaterad 7 december 2021.