Kopplingar till läroplanen för Programmering, gymnasiet

Kopplingar till läroplanen för gymnasiet i ämnet teknik för skolprogrammet Programmering för skolan.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

  • Eleverna får tillfälle att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
  • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

Kunskapskrav

  • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva ändamålsenlighet och funktion skapas med hjälp av de samverkande delarna.
  • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka möjliga idéer till lösningar samt utforma digitala modeller. Under arbets-processen väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Senast uppdaterad 7 december 2021.