Ungdomar sitter vid skärmar och programmerar.

Programmering för skolan

I den här workshopen får eleverna lära sig att programmera egna animationer och enkla dataspel. Med hjälp av programmet Scratch upptäcker vi tillsammans hur man tänker datalogiskt och lär oss grunderna i programmering.

Programmering är ett språkområde som alla elever i svensk skola kommer att behöva i sitt framtida liv. På Tekniska museet får eleverna en introduktion till programmering.

Paket för helklass

Workshop i programmering går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Vårt sätt att arbeta i det här spåret ger eleverna möjlighet att själva producera enkla dataspel. Det verktyg vi använder i workshopen kan eleverna sedan själva fortsätta att arbeta med både i skolan och på sin fritid. Efter workshopen kommer eleverna ha med sig kunskap om hur man pratar med datorer och hur man får dem att göra det man vill.

Kopplingar till läroplanen

  • Programmering är ett teknikområde som ännu inte finns med i Lgr 11 för de lägre årskurserna.
  • Kommuner och skolhuvudmän har dock sett behovet av att skolan har programmering i undervisningen och samtal pågår kring hur det ska se ut och fungera i skolan.
  • Det datalogiska tänkandet anses vara en förutsättning och hjälp för eleverna. Dels för att på ett säkert och konstruktivt sätt hantera de digitala verktygen. Dels också för inlärning inom andra ämnen, som kräver att man kan lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.
Visa mer

Workshop för 16 elever

Årskurs 1 – gymnasiet
Max 16 elever
Workshop 60 min: 1 500 kr

Boka

Workshop för 32 elever

Max 32 elever
Total tidsåtgång: 2,5 timmar
Pris: 3 000 kr

Boka

Workshop och uppdrag i MegaMind

Max 32 elever
Total tidsåtgång: 2,5 timmar
Pris: 4 000 kr (ordinarie pris 6 000 kr)

Boka

Kopplingar till läroplaner

Åk 7-9

Gymnasiet

Senast uppdaterad 27 juni 2017.