Ungdomar sitter vid skärmar och programmerar.

Programmering med Scratch

I Programmering i skolan får eleverna en workshop i programmering i dataspelsutställningen Play beyond Play. I workshopen arbetar eleverna med programmet Scratch.

Programmering i skolan syftar till att ge eleverna en inblick i hur programmering fungerar. De lär sig även att tänka datalogiskt och utmanas också att fundera över den rådande dataspelskulturen.

Programmering är ett språkområde som alla elever kommer att behöva i sitt framtida liv och är en tydlig del av de nya riktlinjerna för stärkt digital kompetens i skolan.

Vårt sätt att arbeta med Scratch i den här workshopen ger eleverna möjlighet att själva producera enkla dataspel. De verktyg vi använder i workshopen kan eleverna sedan själva fortsätta att arbeta med både i skolan och på sin fritid. Efter workshopen kommer eleverna ha med sig kunskap om hur man ”pratar” med datorer och hur man får dem att göra det man vill.

Bokning

Programmering i skolan går att boka för 16 eller 32 elever.

Bokar ni helklassalternativet för årskurs 1-6 så börjar hälften av eleverna med programmeringsworkshop medan andra halvan genomför uppgifter om spelkulturen i utställningen Play beyond Play. Därefter byter grupperna.

Kopplingar till läroplanen

Det datalogiska tänkandet anses vara en förutsättning och hjälp för eleverna. Dels för att på ett säkert och konstruktivt sätt hantera de digitala verktygen. Dels också för inlärning inom andra ämnen, som kräver att man kan lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

Visa mer

Workshop för åk 1-6, 16 elever

(Scratch)
Årskurs 1–6
Max 16 elever
Workshop 60 min: 1 500 kr

Boka

Workshop för åk 1–6, 32 elever

(Scratch)
Årskurs: 1–6
Max 32 elever
Total tidsåtgång: 2 timmar
Pris: 3 000 kr

Boka

Senast uppdaterad 25 februari 2020.