Ungdomar sitter vid skärmar och programmerar.

Programmering i skolan

I Programmering i skolan får eleverna en workshop i programmering i dataspelsutställningen Play beyond Play. I workshopen arbetar eleverna med programmet Scratch eller med roboten Edison, beroende på ålder.

Programmering i skolan syftar till att ge eleverna en inblick i hur programmering fungerar. De lär sig även att tänka datalogiskt och utmanas också att fundera över den rådande dataspelskulturen.

Programmering är ett språkområde som alla elever kommer att behöva i sitt framtida liv och är en tydlig del av de nya riktlinjerna för stärkt digital kompetens i skolan.

Vårt sätt att arbeta med Scratch i den här workshopen ger eleverna möjlighet att själva producera enkla dataspel. De verktyg vi använder i workshopen kan eleverna sedan själva fortsätta att arbeta med både i skolan och på sin fritid. Efter workshopen kommer eleverna ha med sig kunskap om hur man ”pratar” med datorer och hur man får dem att göra det man vill.

Med Edison arbetar vi på temat ”entreprenöriellt lärande” vilket passar väldigt bra ihop med programmering och maker – som båda kommer hand i hand med problemlösning. Under ca 100 minuter kommer eleverna att få bygga ihop och anpassa sin egen robot och programmera den för att klara olika uppdrag.

Tre bokningsval

Programmering i skolan går att boka för 16 eller 32 elever. Årskurserna 1–6 arbetar med programmet Scratch, medan årskurserna 7 – gymnasiet arbetar med Edison.

Bokar ni helklassalternativet för årskurs 1-6 så börjar hälften av eleverna med programmeringsworkshop medan andra halvan genomför uppgifter om spelkulturen i utställningen Play beyond Play. Därefter byter grupperna.

Kopplingar till läroplanen

Det datalogiska tänkandet anses vara en förutsättning och hjälp för eleverna. Dels för att på ett säkert och konstruktivt sätt hantera de digitala verktygen. Dels också för inlärning inom andra ämnen, som kräver att man kan lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

Visa mer

Workshop för åk 1-6, 16 elever

(Scratch)
Årskurs 1–6
Max 16 elever
Workshop 60 min: 1 500 kr

Boka

Workshop för åk 1–6, 32 elever

(Scratch)
Årskurs: 1–6
Max 32 elever
Total tidsåtgång: 2 timmar
Pris: 3 000 kr

Boka

Workshop för åk 7 – gy, 32 elever

(Edison)
Årskurs 7 – gymnasiet
Max 32 elever
Total tidsåtgång: 2 timmar
Pris: 3 000 kr

Boka

Senast uppdaterad 13 januari 2020.