Kopplingar till läroplanen för 100 innovationer, gymnasiet

Kopplingar till läroplanen för gymnasiet i ämnet historia för skolprogrammet 100 innovationer.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser.

Kunskapskrav

  • Eleven kan redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt förklara varför de har använts olika.
  • Dessutom ger eleven exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen betydelsen för nutida skeenden och händelser.

Senast uppdaterad 7 december 2021.