Intervjuer med IT-pionjärer

I forskningsprojektet Från matematikmaskin till IT intervjuades 154 IT-pionjärer, som har spelat en viktig roll inom olika områden där datortekniken började användas under perioden 1950–1980. De flesta intervjuerna kan du läsa här på webben, medan några av dem förvaras i Tekniska museets arkiv.

Porträttbild av Östen Mäkitalo
Östen Mäkitalo, en av de intervjuade, berättar om sin verksamhet på Televerket, sedermera Telia Sonera. Foto: Ellinor Algin

Intervjuerna genomfördes av forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Södertörns Högskola, Uppsala universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och redigeras av intervjuaren.

Läs mer om projektet Från Matematikmaskin till IT

Gruppintervjuer och intervjuserier

Intervjuserie med anställda vid LM Ericsson i Mölndal

Nyckelord: AOM-system, Autotestare, IT-industri, LM Ericsson, militärelektronik, processtyrning, programmering, signalsystem, ställverk, UAC 1601, UAC 1610.

Intervjuade personer: Erik Altenstedt, Jonny Andersson, Sven Brunnander, Bengt Ek, Sven Eklöf, Lars-Olof Granat (f.d. Karlsson), Stig Karlsson, Stig Larsson, Jörgen Nilsson, Lennart Palm, Nils Råberg

Intervjuserie med anställda vid LM Ericsson i Mölndal (549,75 KB)

Gruppintervju Länsförsäkringar

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: datorisering, försäkringsbolag, LF, Länsförsäkringar, systemutveckling, terminalsystem.

Intervjupersoner: Per Lind, Jan-Gunnar Persson, Göran Öfverström och Johnny Östberg.

Gruppintervju SPP/AMF

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: AMF, datorisering, försäkringsbolag, ITP, SPP, systemutveckling,
terminalsystem, tjänstepension.

Intervjupersoner: Perolf Axelson, Jan-Erik Erenius, Birger Fernström och Göran Krantz

Gruppintervju Trygg-Hansa

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: datorisering, försäkringsbolag, systemutveckling, terminalsystem, Trygg Hansa.

Intervjupersoner: Olli Aronsson, Kjell Gunnarsson och Lars Ågren.

Gruppintervju med Staffan Ahlberg och Gunnar Rylander

Nyckelord: affärssystem, applikationsprogramvara, EF, Errpege, IBS, IT-konsult, managementkonsult, minidatorer, mjukvaruhus.

Staffan Ahlberg och Gunnar Ryhlander (265,66 KB)

Gruppintervju med Kent Björkegren och Bengt Risén

Nyckelord: avräkning, Bilspedition, Projekt Lastförteckning, spedition, taxering, transporter

Kent Björkegren och Bengt Risén (209,75 KB)

Gruppintervju med Mats Bäck och Örjan Broman

Nyckelord: datalära, Dataprogramgruppen, fortbildning datalära, Fortbildningsavdelning Göteborg/Uppsala, Gävle, Gävle Datapedagogiska Centrum, kalkylator, Länsskolnämnd Gävleborgs län, läromedel dataundervisning, pedagogisk programvara, programmering, skoldator, Skolöverstyrelsen, TUDIS, undersökande arbetssätt, Vasaskolan.

Örjan Broman och Mats Bäck (220,32 KB)

Gruppintervju med Gösta Carlson, Nils-Erik Vall och Carl-Henrik Wallde

Nyckelord: AKSA, DART, Ericsson, FOA, försvaret, SRA, Telesystem 8000, Telesystem 9000, truppradio.

Gösta Carlson, Nils-Erik Vall och Carl-Henrik Wallde (271,72 KB)

Gruppintervju med Bo Holmqvist och Fred Norling

Nyckelord: butiksdatorisering, försäljning, handel, Hugin Kassaregister, IT-industri, kassaregister, RBS, Tomra.

Bo Holmqvist och Fred Norling (267,00 KB)

Gruppintervju med Ann-Charlotte och Sture Johannesson

Nyckelord: Datorkonst, Digitalteatern, Sten Kallin, IBM, Apple, Apple II, Steve
Wozniak, INTRA, EPIC.

Ann-Charlotte Johannesson och Sture Johannesson (182,16 KB)

Gruppintervju med Per-Olov Lindblom och Stefan Melander

Nyckelord: arbetsförhållanden, facklig verksamhet, handel, HTF, Linjeflyg.

P-O Lindblom och Stefan Melander (270,36 KB)

Gruppintervju med Bo Loftrup och Rolf Nilsson

Nyckelord: dataundervisning gymnasieskolan, DISK, fortbildning datalära, Lars-Eric Björk, Ljungby, läromedel datalära, läroplan datalära, PRODIS, Skolöverstyrelsen, Sunnerboskolan.

Rolf Nilsson och Bo Loftrup (219,11 KB)

Gruppintervju med Hans Mellström och Thord Wilkne

Nyckelord: entreprenörskap, IT-konsulter, WM-data, standardprogramvara, Svenska Esso.

Thord Wilkne och Hans Mellström (201,56 KB)

Gruppintervju med Claes Schenatz och Anders Svensson

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: ASG, avräkning, onlinesystem, RASTI, spedition, utrikessystem, transporter.

Enskilda intervjuer

Intervjuerna är listade i alfabetisk ordning och sorterade på efternamn.

Gunhild Agner Sigbo

Nyckelord: ADB, informationsbehandling, dataundervisning, undervisning, Stockholms universitet, Lunds universitet, Datacentralen i Lund, programmering, systemutveckling, Börje Langefors.

Gunhild Agner Sigbo (213,55 KB)

K-G Ahlström

Nyckelord: ABC 80, BASIC, datalära, dataundervisning högstadiet, DOS, Datorn och Skolan, Esselte 100, IFIP, Kungsbergsskolan, Linköping, LOGO, styr- och mätteknik, programmering, Seymour Papert.

K-G Ahlström (185,93 KB)

Sture Allén

Nyckelord: ADB-institutet, ALLC, ALWAC, IBM, konkordansanalys, D21, språklig databehandling, WEGEMATIC.

Sture Allén (150,35 KB)

Ingvar Anderberg

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: Banker, Bankgiro, Bankgirocentralen, betalningsförmedling, datorisering, girering, kontokort, Köpkort, Svenska Bankföreningen, systemutveckling.

Sören Arlbring

Nyckelord: Bascet Infolink, grossistverksamhet, handel, järnhandel, Informationsgrossisten, Luna, realtidssystem

Sören Arlbring (197,73 KB)

Jan Aschan

Nyckelord: datajournalister, datapress, datarapportering, Fackpressförlaget, journalister, media, Modern Datateknik, Ny Teknik, Teknisk Tidskrift och tidningar.

Jan Aschan (166,00 KB)

Gunnel Atterfelt

Nyckelord: bibliotek, bibliotekarier, BTJ, BUMS, folkbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek, rationalisering, streckkoder, Torslanda bibliotek, utlåningssystem, VAC.

Gunnel Atterfelt (186,10 KB)

Bengt Axelsson

Nyckelord: bibliotek, bibliotekarier, BTJ, BUMS, folkbibliotek, microfiche, rationalisering, Plessey, Staffanstorps bibliotek, utlåningssystem.

Bengt Axelsson (160,95 KB)

Marie-Louise Bachman

Nyckelord: LIBRIS, katalogisering, KB, Svensk bokförteckning, Statskontoret.

Marie-Louise Bachman (165,84 KB)

Wigar Bartholdson

Nyckelord: Aktiebolaget Sveriges Förenade Trikåfabriker/Eiser, IT-konsulter, Pulsen, postorder, servicebyrå, tekoindustri.

Wigar Bartholdson (187,32 KB)

Torsten Bergner

Nyckelord: SAS, flyg, realtidssystem, underhållssystem, systemutveckling, långtidsplanering.

Torsten Bergner (221,25 KB)

Lennart Bernhed

Nyckelord: Burroughs, försäljning, handel, ICA Eol, IT-industri, Luna, realtidssystem, Saab-Univac, Sperry, Univac, Unisys, Västsverige.

Lennart Bernhed (251,98 KB)

Stellan Bladh

Nyckelord: Västerås stad datacentral, administrativa system, ekonomisystem, hålkortsmaskiner, UDAC, Uppsala kommun, Kommundata, IBM, IBM 4300, EPOS.

Stellan Bladh (144,18 KB)

Lars-Gunnar Bodin

Nyckelord: SAAB, Göran Sundqvist, Fylkingen, Elektronmusikstudion (EMS), Clouds, Moderna museet, Bengt Emil Johnson, textljudkompositioner, Sveriges Radio, Bengt Hambraeus.

Lars-Gunnar Bodin (263,98 KB)

Torsten Bohlin

Nyckelord: Billerud, FOA, grey-box identification, IBM, IBM Nordiska Laboratorier, KTH, processidentifiering, processreglering, reglerteknik, Sandviken.

Torsten Bohlin (173,85 KB)

Jan Boström

Nyckelord: ABC 80, ABC 800, Bergsala, Compis, kravspecifikation skoldator, Liber, läromedel dataundervisning, Luxor Datorer, Microbee, NCR, programmering, STU, Skolöverstyrelsen, styr- och mätteknik, TUDIS.

Jan Boström (227,91 KB)

Rune Brandinger

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: datorisering, försäkringsbolag, IBM, Skandia, systemutveckling, Valand.

Alf Brandtieng

Nyckelord: Västerås stad datacentral, EDIT, CVA, Flygvapnet, Kommundata, KOMB, ARKIVA, K-PAI, IBM, UNIVAC, 1401, Data General.

Alf Brandtieng (173,18 KB)

Monica Bratt

Nyckelord: Lunds Datacentral, Bibliotekstjänst, FORTRAN, C, ALGOL, katalogisering, BUMS, BURK, LIBRIS, programmering, systemerare, folkbibliotek.

Monica Bratt (172,45 KB)

Gunilla Carlén

Nyckelord: bibliotek, bibliotekarier, BTJ, BUMS, folkbibliotek, rationalisering, streckkoder, Södertälje stadsbibliotek, utlåningssystem.

Gunilla Carlén (182,19 KB)

Olof Carlstedt

Nyckelord: FOA, målföljning, stridsledning, radar, militärteknik, kalla kriget.

Olof Carlstedt (162,77 KB)

Ingemar Claesson

Nyckelord: ekonomistyrning, ekonomisystem, EPOK, EPOS, FACTS, Handelshögskolan i Göteborg, konsultverksamhet, Mekanförbundet, redovisning.

Ingemar Claesson (179,47 KB)

Per-Erik Danielsson

Nyckelord: D-linjen, Linköpings universitet, Linköpings tekniska högskola, dataundervisning – högskolan, civilingenjörsutbildning, datateknik, digitalteknik, bildbehandling.

Per-Erik Danielsson (190,91 KB)

Malin Edström

Nyckelord: IDC, KTHB, sökprofiler, TRIP, standardisering, söksystem, on-linedatabaser, databaser. IR-databaser, informatik, SDI, Roland Hjerppe, Björn Tell, KI.

Malin Edström (171,29 KB)

Tom Engström

Nyckelord: datajournalister, Datakraften i samhället, datapress, datarapportering, journalister, media, radio, Sesam, Sveriges Radio och Vetandets värld.

Tom Engström (209,66 KB)

Sven Gunnar Ericsson

Nyckelord: Bilspedition, Electrolux, ELOF, industri, logistik, Order-Lager-Fakturering, transporter.

Sven Gunnar Ericsson (189,42 KB)

Bengt-Åke Eriksson

Nyckelord: AR-Service, Datorer, Banker, Nordbanken, Sundsvallsbanken, systemutveckling, terminalsystem.

Bengt Åke Eriksson (141,55 KB)

Gunnar Eriksson

Nyckelord: Asea, Bofors, Flygvapnet, IBM, Oxelösund, stordatorer, tillverkningsindustri.

Gunnar Eriksson (180,13 KB)

Stig Martin Eriksson

Nyckelord: Alfaskop, Datasaab, flygledning, ITT, radar, Standard Radio och Telefon AB, Stansaab.

Stig Martin (SM) Eriksson (202,11 KB)

Martin Fahlén

Nyckelord: Datorisering, programmering, patientjournal, diabetesvård, ledarskap, centralisering, medicinsk informatik, medicinhistoria, vårdhistoria, IT-historia.

Martin Fahlén (181,13 KB)

Gunnar Falck

Nyckelord: Göteborgs hamn, hamnar, order-lager-fakturering, sjöfart, Sandvik, SKF, TICS, transporter.

Gunnar Falck (182,43 KB)

Sten Flinke

Nyckelord: Electrolux, hålkort, IBM 1401, Televerket, yrkesutbildning.

Sten Flinke (155,56 KB)

Carl-Erik Franke-Blom

Nyckelord: Västerås stad datacentral, Lantbruksdata i Eskilstuna, EDIT, Norrköpings bomullsväveri, Kommundata, IBM, UNIVAC, 1401.

Carl-Erik Franke-Blom (184,90 KB)

Kurt Fredriksson

Nyckelord: assembler, IT-industri, LM Ericsson, programmering, processtyrning, UAC 1601, UAC 1610.

Kurt Fredriksson (220,01 KB)

Palle Fredriksson

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: datorisering, patientjournal, SJURA, SPRI, Östra sjukhuset, medicinsk informatik, medicinhistoria, vårdhistoria, IT-historia.

Birgitta Frejhagen

Nyckelord: Arbetslivscentrum, AR-bolaget, datapolitiska handlingsprogram, Försäkringskassan, IBM Nordiska Laboratorier, LO, LO:s datautskott, MBL, Philips, SAP, SIS-RAS, systemutveckling.

Birgitta Frejhagen (219,90 KB)

Tage Frisk

Nyckelord: ALGOL-kompilator, ASEA, Billerud, IBM, IBM Europa, IBM:s forskningsorganisation, IBM Nordiska Laboratorier, mikroprogrammering, processreglering, reglerteknik, Yale University.

Tage Frisk (166,14 KB)

Ulla Gerdin

Nyckelord: Datorisering, intensivvård, sjuksköterskor, ADB-policy, IT-användning, Karolinska sjukhuset, medicinsk informatik, medicinhistoria, vårdhistoria, IT-historia

Ulla Gerdin (141,67 KB)

Kurt Gladh

Nyckelord: Atlas Copco, Bolinder-Munktell, Electrolux.

Kurt Gladh (206,65 KB)

Thomas Glück

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv)

Nyckelord: Banker, datorisering, on-line, realtid, Skandinaviska banken, Skandinaviska Enskilda banken, systemutveckling, terminalsystem.

Kerstin Gunnarsson

Nyckelord: användare, bibliotek, bibliotekarier, BTJ, BUMS, folkbibliotek, rationalisering, Staffanstorps bibliotek, utlåningssystem.

Kerstin Gunnarsson (133,29 KB)

Bernhard Gustafsson

Nyckelord: Esselte, grossistverksamhet, logistik, marknadsföring, marknadsinformationssystem, Pappersgruppen, PISTOL.

Bernhard Gustafsson (222,21 KB)

Bodil Gustavsson

Nyckelord: LIBRIS, katalogisering, litteraturdatabas, Linköpings universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, bibliotekssamarbete.

Bodil Gustavsson (148,18 KB)

Bengt Gällmo

Nyckelord: ALGOL, Datasaab, Ericsson, Ericsson Information Systems, flygtrafikledning, IBM, IBM 7090, IBM Nordiska Laboratorier, programmering, Stansaab, systemprogrammering.

Bengt Gallmo (167,11 KB)

Paul Hall

Nyckelord: Datorisering, patientjournal, J5, anamnes, Karolinska sjukhuset, medicinsk informatik, medicinhistoria, vårdhistoria, IT-historia

Paul Hall (139,12 KB)

Sture Hallström

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: Banker, CFD, DAFA, Datorer, Handelsbanken, IBM, SCB, Spadab, systemutveckling, terminalsystem.

Kjell Hellberg

Nyckelord: Avesta Jernverk, Datema, Johnsonkoncernen, nätverk, servicebyrå, timesharing.

Kjell Hellberg (288,56 KB)

Esbjörn Hillberg

Nyckelord: Broströms, containerpool, fraktdokumentation, fraktsättning, Göteborg, rederier, sjöfart, transporter.

Esbjörn Hillberg (243,14 KB)

Roland Hjerppe

Nyckelord: IDC, KTHB, sökprofiler, TRIP, standardisering, söksystem, on-linedatabaser, databaser, IR-databaser, informatik, SDI, Malin Edström, Björn Tell, KI.

Roland Hjerppe (203,09 KB)

Jöran Hoff

Nyckelord: Ericsson, Försvaret, GSM, Mobiltelefoni, NMT, Sony Ericsson, SRA, Viggen.

Jöran Hoff (175,23 KB)

Rolf Holmberg

Nyckelord: dagligvaruhandel, EPA, handel, ICA, RBS, stormarknader, Turitz.

Rolf Holmberg (271,30 KB)

Gunnar Holmdahl

Nyckelord: Asea, atomenergi, BESK, Facit, kraftöverföring.

Gunnar Holmdahl (202,26 KB)

Sven Inge

Nyckelord: Sveriges Radio, Sveriges Television, Time, Space in the Brain, Monument, konst, mediespecificitet.

Sven Inge (195,67 KB)

Lars Irstad

Nyckelord: EF, IT-konsulter, konsultverksamhet, Programator.

Lars Irstad (275,16 KB)

Christer Jacobsson

Nyckelord: DAKOM, DLF, EAN, Enator, entreprenörskap, handel, IT-industri, ITkonsulter, Unilever.

Christer Jacobsson (226,92 KB)

Mikael Jern

Nyckelord: färgplotter, bläckstråleskrivare, Lunds universitets datacentral, UNIRAS, SIGRAD, SIGGRAPH, rastergrafik, Beck & Jung, Hellmuth Hertz, datorgrafik, visualisering, UNIVAC 1108, FORTRAN, programmering.

Mikael Jern (175,21 KB)

Sten Kallin

Nyckelord: IBM, FORTRAN, Astrid Sampe, Sture Johannesson, Ilmar Koman, Mats Amundin, EPIC, INTRA, Matematikmaskinnämnden, datorgrafik.

Sten Kallin (284,27 KB)

Folke Karling

Nyckelord: IBM Svenska AB, försäljning, applikationsprogramvara, industri, handel, management.

Folke Karling (264,28 KB)

Mike Kazen

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: Atlas Copco, BESK, Ericsson, Minutenterminaler, Nokia, SCB, Siemens, Stanford Research Institute, Televerket/Telia.

Göran Kjellberg

Nyckelord: BARK, BESK, handel, LM Ericsson, Matematikmaskinnämnden, Metrobutikerna, programmering, tidiga datorer.

Göran Kjellberg (216,13 KB)

Lars Kjelldahl

Nyckelord: SIGRAD, IBM 2250, KTH, datorgrafik, Germund Dahlquist, Mikael Jern, Astrid Sampe, Sture Johannesson, Sten Kallin, visualisering.

Lars Kjelldahl (169,76 KB)

Nils Knutsson

Nyckelord: Kommundata, Kommunförbundet, Stadsförbundet, Tieto Enator, WM-data, IBM, UNIVAC, UNIX, K-pay, Komm ITS, Agresso och systemutveckling.

Nils Knutsson (174,05 KB)

Anita Kollerbaur (två intervjuer)

Nyckelord: ADB, dataundervisning, iterativ systemutveckling, människa-dator interaktion, programmering, skolor, Stockholms universitet, utbildning.

Anita Kollerbaur, intervju 1 (232,60 KB)

Nyckelord: behaviorism, CLEA, data- och systemvetenskap, datalära, datorstöd, datorstödd undervisning, DIS, kognitiv beteendevetenskap, programmerad undervisning, pedagogisk programvara, PLATO, PRINCESS, PRODIS, Skolöverstyrelsen, Tibbleskolan, undervisningsteknologi.

Anita Kollerbaur, intervju 2 (235,93 KB)

Birger Kvaavik

Nyckelord: DEC, Digital Equipment Corporation, försäljning, IT-industri, minidatorer, PDP-8, PDP-11, processtyrning, Sandvikens Jernverk, stålindustri.

Birger Kvaavik (270,21 KB)

Börje Langefors

Nyckelord: D21, IFIP, informationsbehandling, informationssystem, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), KTH, NAF, Saab, SSI, SU, Theoretical Analysis of Information Systems.

Börje Langefors (162,48 KB)

Stig Larsson

Nyckelord: Västerås stad datacentral, Flygförvaltningen i Arboga, Avesta Järnverk, Kommundata, hålkortsmaskiner, bokföringsmaskiner, IBM, 1401, ekonomisystem, administrativa system.

Stig Larsson (167,46 KB)

Olle Lenneman

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: Ericsson, försvarskommunikation, GSM, mobiltelefoni, NMT, SRA.

Per Lindberg

Nyckelord: ABC 80, AMIS, datacentraler, dataföreningar, EMACS, hackers, KTH, Lysator, mikrodatorer, QZ, Stacken, studenter.

Per Lindberg (168,97 KB)

Mats Lindquist

Nyckelord: 3RIP, TRIP, DEC 10, VAX, KTHB, IDC, SINFDOK, Paralog, LIBRIS, KB, söksystem, IR-databaser.

Mats Lindquist (173,05 KB)

Björn Lundkvist

Nyckelord: Västerås stad datacentral, Kommundata, Tieto Enator, hålkortsmaskiner, bokföringsmaskiner, IBM, 1401, Ekonomisystem, administrativa system, El-debitering, RJE (Remote Job Entry), Epok, VSAM, CICS, Alfaskop och AS 400.

Björn Lundkvist (202,85 KB)

Jerry Lundqvist

Nyckelord: Datema, försäljning, IT-konsulter, Modulföretagen, time-sharing.

Jerry Lundqvist (204,67 KB)

Hildegard Machschefes

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: Electro Helios, Electrolux, genus, invandrare, kvinna, programmerare, Tyskland.

Bernt Malmkvist

Nyckelord: Industri, produktion, Bolinder-Munktell, Lamco, Burmeister & Wain, VolvoData, NK Åhléns, work-load.

Bernt Malmkvist (311,31 KB)

Bengt Marnfeldt

Nyckelord: Computer Sweden, datajournalister, Datavärlden, datarapportering datapress, förlag, IDG, journalister, Mikrodatorn.

Bengt Marnfeldt (195,94 KB)

Stig Medin

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: AR-Service, banker, datorisering, Nordbanken, Sundsvallsbanken, Sundsvalls Enskilda Bank, systemutveckling, terminalsystem.

Jan W Morthenson

Nyckelord: D21, Göran Sundqvist, Fylkingen, Elektronmusikstudion (EMS), Supersonics, Neutron Star, SAAB.

Jan W Morthenson (226,47 KB)

Östen Mäkitalo

Nyckelord: Mobiltelefoni, MTA, MTB, MTC, MTD, NMT, GSM, Ericsson, Televerket.

Östen Makitalo (148,59 KB)

Bengt Nilsson

Nyckelord: COMAL, Compis, CP/M, Esselte Studium, Esselte 100, Esselte 1000, Fortbildningsavdelning Mölndal/Göteborg, kravspecifikation skoldator, Länsskolnämnd Göteborg/Bohuslän, läromedel dataundervisning, Nämnaren, pedagogisk programvara, programmering, STU, Skolan och datorn, skoldator, Skolöverstyrelsen, teknikupphandling, Telenova, TELI, TUDIS.

Bengt Nilsson (305,46 KB)

Björn Nilsson

Nyckelord: Kommundata, L-Data, Stadsförbundet, Kommunförbundet, KOM-systemet, systemutveckling, ekonomisystem, administrativa system, rationalisering, EDB Business Partner, Tieto Enator, IBM och UNIVAC.

Björn Nilsson (178,40 KB)

Claes G Nilsson

Nyckelord: rederier, sjöfart, Transatlantic, transporter, Transtema.

Claes G Nilsson (190,99 KB)

Rune Nilsson

Nyckelord: Statens Järnvägar, järnvägar, realtidssystem, godstransporter, persontransporter, bokningssystem, SMART, resebyråsystem.

Rune Nilsson (234,30 KB)

Thord Nilsson

Nyckelord: AMIS, datacentraler, dataföreningar, DEC, EMACS, hackers, KOMsystemet, KTH, Lysator, mikrodatorer, Nada, NUCCC, PDP, QZ, Stacken, Teknis, studenter, VAX.

Thord Nilsson (175,44 KB)

Anders Noaksson

Nyckelord: Bibliotekstjänst, katalogisering, formatering, standardisering, BUMS, BURK, LIBRIS, KB, folkbibliotek.

Anders Noaksson (201,38 KB)

Jan Nordling

Nyckelord: D21, Datacentralen i Göteborg, IBM 360/65, Kvantkemi, QZ, STUD, WEGEMATIC.

Jan Nordling (169,59 KB)

Göran Nydahl

Nyckelord: datalära, Dataprogramgruppen, Datorn och skolan, DOS, kravspecifikation, pedagogisk programvara, skoldator, Skolöverstyrelsen, studieplan, TUDIS, UIDA.

Göran Nydahl (221,23 KB)

Lennart Olausson

Nyckelord: Kommundata, Kommunförbundet, Stadsförbundet, Tieto, Tieto Enator, Aditro, Celsiusconcernen, Svenska Sirius IT, IBM, UNIVAC, UNIX, Data Point, systemutveckling.

Lennart Olausson (193,18 KB)

Per Olofsson

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: datorer, IBM, banker, försäkringsbolag, systemutveckling, terminalsystem.

Bengt Olsen

Nyckelord: Programmering, klinisk fysiologi, radiofysik, UDAC, Uppsala Akademiska sjukhus, QZ, hälsokontroller, medicinsk informatik, medicinhistoria, IT-historia.

Bengt Olsen (205,33 KB)

Curt G Olsson

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: banker, Bankgirocentralen, datorisering, Skandinaviska banken, Skandinaviska Enskilda banken, systemutveckling, terminalsystem.

Thomas Osvald

Nyckelord: Datainspektionen, folkpartiet, Integritetsdebatten, Register, SIBOL, SIS, Statskontoret, Säkerhetsfrågor, SÄPO.

Thomas Osvald (206,57 KB)

Jacob Palme

Nyckelord: Datainspektionen, FOA, datalagen, integritetsdebatten, KOM-systemet, Simula, socialdemokraterna, säkerhetsfrågor, SÄPO.

Jacob Palme (193,83 KB)

Gert Persson (två intervjuer)

Nyckelord: DAFA, Datainspektionen, Datalagen, FADIR, IBM, MMN, SCB, RAFA och Statskontoret.

Gert Persson, intervju 1 (149,01 KB)

Nyckelord: DAFA, Datainspektionen, Datalagen, FADIR, Jan Freese, IBM, MMN,
RAFA, Statskontoret, SCB.

Gert Persson, intervju 2 (153,55 KB)

Per Olof Persson

Nyckelord: bokningssystem, IBM Svenska AB, projektledning, realtidssystem, SJ, Statskonsult, transporter.

P-O Persson (180,80 KB)

Hans Peterson

Nyckelord: Datorisering, laboratoriemedicin, patientadministration, patientjournal, vårdcentraler, Stockholms läns landsting, medicinsk informatik, medicinhistoria, vårdhistoria, IT-historia.

Hans Peterson (289,10 KB)

Nils Qwerin

Nyckelord: Statskontoret, Statens Datamaskinfond, IBM, Finansdepartementet, Rikskatteverket, CPR, Torsten Frank.

Nils Qwerin (135,93 KB)

Torsten Ridell

Nyckelord: datorkonst, programmering, FORTRAN, ALGOL, Lunds datacentral, Beck & Jung, Université de Paris VIII – Vincennes, slumpgenerator, L’Artiste et l’Ordinateur, Frank Popper.

Torsten Ridell (157,63 KB)

Ulla Riis

Nyckelord: barn och datorer, datalära, datorstödd undervisning, DIS, DOS, pedagogik, pedagogisk forskning, pedagogisk programvara, PRINCESS, PRODIS, Skolöverstyrelsen, teknologisk push/pull, Tema Teknik och social förändring, TRU-kommittén, undervisningsteknologi, utvärdering.

Ulla Riis (326,04 KB)

Ingemar Ringström

Nyckelord: Billerud, IBM, IBM 1070, IBM Nordiska Laboratorier, IBM Svenska AB, industriautomation, KTH, processreglering, Svenska Ackumulator AB Jungner, Transistorgruppen.

Ingemar Ringström (154,62 KB)

Göran Rosman

Nyckelord: användare bibliotek, bibliotekarier, BTJ, BUMS, Plessey, streckkoder, systemutveckling.

Göran Rosman (152,53 KB)

Eva Runefelt

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: Metropolit, debatt, DN, forskningsetik, integritet

Lars-Erik Sanner

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: LIBRIS, katalogisering, dokumentationscentraler, Karolinska Institutets bibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, KB, Lantbrukshögskolans bibliotek, rationalisering, Statskontoret.

Mats Schedin

Nyckelord: AEG, BESK, Electrolux. Facit, Försvarets Radioanstalt (FRA), Husqvarna, industri, samordning, standardisering, tillverkning, Zanuzzi.

Mats Schedin (224,09 KB)

Werner Schneider

Nyckelord: Datorisering, laboratoriemedicin, hälsokontroller, patientjournal, UDAC, datacentraler, människa-datorkommunikation, medicinhistoria, vårdhistoria, IT-historia

Werner Schneider (286,99 KB)

Torsten Seeman

Nyckelord: Datorisering, IT-historia, Kirurgen II, Melior, patientadministration, patientjournal, sjukvårdspolitik, vårdhistoria, Östra sjukhuset, Sahlgrenska.

Torsten Seeman (168,19 KB)

Weiny Silander

Nyckelord: minidatorer, transporter, Scansped, SCOL, spedition.

Weiny Silander (188,33 KB)

Kerstin Sjöberg

Nyckelord: Datorisering, patientadministration, patientjournal, läkarsekreterare, hälsokontroller, UDAC, Uppsala Akademiska Sjukhus, medicinsk informatik, medicinhistoria, IT-historia.

Kerstin Sjöberg (150,85 KB)

Birger Skog

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: Banker, datorisering, DKB, hålkort, LM Ericsson, on-line, Skandinaviska banken, Stockholms Enskilda Bank, Skandinaviska Enskilda banken, systemutveckling, terminalsystem.

Gunnar Stenudd

Nyckelord: BESK, Facit, FOA, kringutrustning, Matematikmaskinnämnden, matrisskrivare, remsstans, uppfinnare.

Gunnar Stenudd (244,30 KB)

Crister Stjernfelt

Nyckelord: applikationsprogramvara, ekonomisystem, försäljning, företagsledning, ITkonsulter, Svenska Esso, WM-data.

Crister Stjernfelt (225,69 KB)

Ingrid Strandgård

Nyckelord: Västerås stad datacentral, EDIT, Dialog, Kommundata, Tieto Enator, administrativa system, ekonomisystem, IBM, 1401, stansoperatriser.

Ingrid Strandgård (155,85 KB)

Arne Sträng

Nyckelord: LIBRIS, BUMS, katalogisering, Linköpings universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, länsbiblioteket i Skara, forskningsbibliotek, folkbibliotek.

Arne Sträng (160,77 KB)

Yngve Sundblad

Nyckelord: användarmedverkan, Arbetslivscentrum, datalogi, datateknik, fackföreningar, Grafiska Fackförbundet, Internet, KTH, MDI, numerisk analys, Kristen Nygaard, skandinaviska skolan, SUNET, systemutveckling, utbildning, UTOPIA.

Yngve Sundblad (206,17 KB)

Ingvar Sundgren

Nyckelord: bibliotek, bibliotekarier, BTJ, BUMS, BURK, ekonomi, folkbibiliotek, IFLA, Plessey, utlåningssystem, VAC.

Ingvar Sundgren (168,63 KB)

Göran Sundqvist

Nyckelord: SAAB, D2, D21, Skandinaviska Elverk, Jan W Morthenson, Lars-Gunnar Bodin, Fylkingen, Elektronmusikstudion (EMS).

Göran Sundqvist (173,67 KB)

Per Svenonius

Nyckelord: FOA, Statskontoret, rationalisering, ADB, datacentraler, STUD, datapolitik.

Per Svenonius (181,81 KB)

Anna Sågvall Hein

Nyckelord: Datorlingvistik, maskinöversättning, Natural Language Processing, programmering, ryska, språkteknologiprogrammet, språkvetenskap, Uppsala datacentral (UDAC), Uppsala universitet.

Anna Sågvall Hein (200,59 KB)

Sven Tafvelin

Nyckelord: ADB, Informationsbehandling, dataundervisning – högskolan, datavetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs Datacentral, programmering, UNIX, SUNET.

Sven Tafvelin (280,54 KB)

Björn Tell

Nyckelord: AB Atomenergi, KTHB, IDC, SDI, litteraturdatabas, Mechanical Engineering, Lunds universitetsbibliotek, Ferranti Mercury, LIBRIS, söksystem, internationalisering, OECD.

Björn Tell (172,98 KB)

Jan Wallander

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: banker, datorisering, Skogsbrukets Datacentral, Sundsvallsbanken, Svenska Handelsbanken, systemutveckling, terminalsystem, VPC.

Sune Vallgren

Nyckelord: bensinbolag, bensinstationer, handel, kortbetalning, medlemsregister, OK, PenningLösa Systemet PLS.

Sune Vallgren (206,81 KB)

Rolf Wedberg

(Intervjun förvaras i Tekniska museets arkiv.)

Nyckelord: ERA, Ericsson, GSM, mobiltelefoni, NMT, radiolänk, SRA, televapen, Televerket.

Gunnar Wedell (två intervjuer)

Nyckelord: FOA, IBM, IBM 1070, IBM Nordiska Laboratorier, KTH, processreglering, Stansaab, STRIL-60.

Gunnar Wedell, intervju 1 (152,79 KB)

Nyckelord: Alfaskop, Datasaab, flygledning, Stansaab.

Gunnar Wedell, intervju 2 (230,29 KB)

Ove Wigertz

Nyckelord: Reglerteknik, övervakning, beslutsstöd, fysiologi, arbetsmedicin, terminologi, patientdata, medicinsk informatik, medicinhistoria, IT-historia.

Ove Wigertz (179,31 KB)

Karl Johan Åström

Nyckelord: adaptiv reglering, Billerud, FOA, IBM, IBM 1070, IBM Nordiska Laboratorier, KTH, LTH, processidentifiering, processreglering, reglerteknik.

Karl-Johan Åstrom (242,67 KB)

Sven-Olof Öhrvik

Nyckelord: Mobiltelefoni, radiolänk, NMT, GSM, SRA, ERA, TDMA, FDMA, Ericsson, Televerket.

Sven Olof Öhrvik (192,85 KB)

Kontakta sidansvarig

Peter Du Rietz

Peter Du Rietz

Intendent

+46 8 450 56 65

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.