Samarbetspartners, givare och sponsorer

Här presenterar vi Tekniska museets samarbetspartners och gåvogivare tillsammans med en kort beskrivning av vår relation.

Sponsorer och samarbetspartners

Ericson – huvudpartner

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster. Med passion för teknikutveckling är Ericsson ledande inom den femte generationens mobilsystem, 5G. Som Sveriges störta arbetsgivare av ingenjörer vill företaget som huvudpartner till Tekniska museet verka för innovation och en hållbar framtid. Vårt gemensamma mål är att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Ericsson är huvudpartner till Tekniska museet.

Ericsson med symbolen de tre sneda strecken

Sandvik – innovationspartner

Sandvik är en global och högteknologisk industrikoncern med fokus på innovation baserad på unik kompetens inom materialteknik och industriprocesser. Genom forskning och utveckling är företaget ledande inom: verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning, maskiner och tekniska lösningar för gruv- och anläggnings-industrin, avancerade rostfria stål- och speciallegeringar, samt produkter för industriell värmning.

Sandvik är Tekniska museets Innovationspartner med fokus på att samarbeta kring kompetensförsörjning.

sandvik-logga-webb

Stora Enso – huvudpartner till Wisdome

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Trä är ett hållbart framtidsmaterial och under tiden träden växer binder de tonvis med koldioxid ur atmosfären. Allt som byggs av betong och stål idag kan ersättas med hållbart trämaterial och innovativa träprodukter.

Stora Enso är huvudpartner till Tekniska museets stora satsning Wisdome Stockholm, som kommer att bli Stockholms smartaste byggnad i trä.

Stora Ensos logotyp med cirkelsymbol i orange och rött

Energi- och klimatrådgivningen

Hos Energi- och klimatrådgivningen får man kostnadsfri rådgivning om hur minska kostnaderna för el, uppvärmning, transporter och annan energianvändning. Där får du också många tips på hur man själv kan bidra till minskad miljöpåverkan. Energi- och klimatrådgivningen och Tekniska museet samarbetar kring skolprogrammet Spelet om energin.

Givare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av att intresset för teknik och naturvetenskap ökar bland unga. Tekniska museet verkar genom sin verksamhet för att väcka barn och ungas intresse för dessa områden på ett lekfullt och inkluderande sätt. Med sin donation är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse huvudfinansiär för MegaMind.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut drygt 5,6 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.

Namnet i svart snirklig stil på vit bakgrund

Stora Fonden

Stora Fonden instiftades 1991 med medel från näringsliv, organisationer och privatpersoner och har ändamålet att främja Tekniska museets verksamhet. Genom sitt stöd bidrar Stora Fonden aktivt till att öka barn och ungas intresse för teknik och naturvetenskap.

Utöver den årliga utdelningen har Stora Fonden genom åren bidragit till finansiering av nya investeringar och utvecklingsprojekt, till exempel MegaMind.

Stora Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Stora Fonden i orange och rött

Sveriges Ingenjörer

Sveriges välstånd bygger på tekniska framsteg som gett upphov till världsledande företag. För att behålla och utveckla denna position är det viktigt att intresset för teknik och naturvetenskap omfattas av allt fler unga och här har science center en viktig roll. Sveriges Ingenjörer har genom en större donation bidragit till MegaMind.

Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) och är en av Tekniska museets stiftare.

Färgglad logga

Kontakt och mer information

Samarbete och sponsring

Kicki Miles

+ 46 8 450 57 13

Mejla

Senast uppdaterad 4 augusti 2020.