Samarbetspartners, givare och sponsorer

Här presenterar vi Tekniska museets samarbetspartners och gåvogivare tillsammans med en kort beskrivning av vår relation.

Sponsorer och samarbetspartners

Ericsson – huvudpartner

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster. Med passion för teknikutveckling är Ericsson ledande inom den femte generationens mobilsystem, 5G. Som Sveriges störta arbetsgivare av ingenjörer vill företaget som huvudpartner till Tekniska museet verka för innovation och en hållbar framtid. Vårt gemensamma mål är att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Ericsson är huvudpartner till Tekniska museet.

NIBE – hållbarhetspartner

Logga för Nibe med röd text.

NIBE är ett internationellt värmeteknikbolag från Sverige som i flera år topprankats för sitt hållbarhetsarbete.

Förutom att stödja en serie utställningar och aktiviteter där barn och unga bjuds in att uppleva, förstå och engagera sig i framtidens stora utmaningar bidrar vår hållbarhetspartner NIBE till att både Tekniskas befintliga byggnader och nya hus får optimerade klimatlösningar.

NIBE är hållbarhetspartner till Tekniska museet.

Sandvik – innovationspartner

logga sandvik

Sandvik är en global och högteknologisk industrikoncern med fokus på innovation baserad på unik kompetens inom materialteknik och industriprocesser. Genom forskning och utveckling är företaget ledande inom: verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning, maskiner och tekniska lösningar för gruv- och anläggnings-industrin, avancerade rostfria stål- och speciallegeringar, samt produkter för industriell värmning.

Sandvik är Tekniska museets innovationspartner med fokus på att samarbeta kring kompetensförsörjning.

Stora Enso – huvudpartner till Wisdome Stockholm

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Trä är ett hållbart framtidsmaterial och under tiden träden växer binder de tonvis med koldioxid ur atmosfären. Allt som byggs av betong och stål idag kan ersättas med hållbart trämaterial och innovativa träprodukter.

Stora Enso är huvudpartner till Tekniska museets stora satsning Wisdome Stockholm, som har ambitionen att bli Stockholms smartaste byggnad i trä.

Toyota – huvudpartner till Zero City


Sedan starten 1936 har Toyota tillverkat över 200 miljoner bilar. Toyota Prius var den första masstillverkade elhybriden 1997 och sedan dess har Toyota tillverkat över 18 miljoner elhybrider. 2014 introducerade Toyota även bränslecellsmodellen Mirai och 2022 kommer Toyotas nya elbil bZ4X.

Beyond Zero är Toyotas åtagande att bidra till en värld bortom utsläpp och bortom begränsningar. En inkluderande värld där människor upplever friheten att förflytta sig, med stöd av Toyotas ledande elektrifieringsteknik och mobilitetsinnovationer, matchat med den bästa kundupplevelsen.

Toyota är huvudpartner till Zero City – en utställning om mobilitet i framtidens städer.

Vectura – huvudpartner till The Cell

Vectura är ett fastighetsbolag som sedan starten 2012 utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Vectura utgår alltid ifrån människor, i och kring fastigheterna, och deras behov oavsett om det handlar om innovativa kontor eller bästa möjliga vårdbyggnad. Målet är att skapa levnads- och arbetsmiljöer som ger utrymme för nytänkande och leder till en bättre framtid.

Vectura är huvudpartner till The Cell.
Läs mer om The Cell.

Energi- och klimatrådgivningen

Hos Energi- och klimatrådgivningen får man kostnadsfri rådgivning om hur minska kostnaderna för el, uppvärmning, transporter och annan energianvändning. Där får du också många tips på hur man själv kan bidra till minskad miljöpåverkan. Energi- och klimatrådgivningen och Tekniska museet samarbetar kring skolprogrammet Hållbar vision.

Givare

Wallenbergstiftelserna

Logga för wallenbergstiftelsen som visar deras namn

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus. Med sin donation är Wallenbergstiftelserna en av huvudfinansiärerna till Wisdome Stockholm.

Erling-Perssons Stiftelse

Erling-Perssons Stiftelse bildades till minne av H&M-gruppens grundare Erling Persson. Genom att stödja tvärvetenskapliga satsningar och projekt som knyter samman flera olika samhällssektorer vill stiftelsen stimulera till nytänkande och samhällsnytta. Fram till idag har nästan 250 donationer gjorts, om sammanlagt 3,5 miljarder kronor.

Med sin donation är Erling-Perssons Stiftelse en av huvudfinansiärerna till Wisdome Stockholm.

Teknikföretagen

Logga för teknikföretagen med text i rosa, grönt och gult.

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder svensk industri. Tillsammans står Teknikföretagens 4 300 medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Uppdraget är att ge företagen bästa möjliga konkurrenskraft. En viktig del är kompetensförsörjning och därmed behovet av att öka ungas intresse för teknik och teknisk utbildning.

Genom en donation vill Teknikföretagen tillsammans med Tekniska, verka för att öka intresset för teknik hos barn och unga samt att bredda målgruppen och öka mångfalden bland de som väljer teknikutbildningar.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av att intresset för teknik och naturvetenskap ökar bland unga. Tekniska museet verkar genom sin verksamhet för att väcka barn och ungas intresse för dessa områden på ett lekfullt och inkluderande sätt. Med sin donation är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse huvudfinansiär för MegaMind.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut drygt 5,6 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Logotyp för Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond grundades av bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960. Sedan dess har Stiftelsen beviljat anslag om 1,5 miljarder kronor.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom humaniora och lärande. Projekt som omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media prioriteras.

Med sin donation är Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg huvudfinansiär till Maker Tour – Programmering i skolan.

Stora Fonden

Stora Fonden instiftades 1991 med medel från näringsliv, organisationer och privatpersoner och har ändamålet att främja Tekniska museets verksamhet. Genom sitt stöd bidrar Stora Fonden aktivt till att öka barn och ungas intresse för teknik och naturvetenskap.

Utöver den årliga utdelningen har Stora Fonden genom åren bidragit till finansiering av nya investeringar och utvecklingsprojekt, till exempel MegaMind.

Stora Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Sveriges Ingenjörer

Sveriges välstånd bygger på tekniska framsteg som gett upphov till världsledande företag. För att behålla och utveckla denna position är det viktigt att intresset för teknik och naturvetenskap omfattas av allt fler unga och här har science center en viktig roll. Sveriges Ingenjörer har genom en större donation bidragit till MegaMind.

Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) och är en av Tekniska museets stiftare.

Kontakt och mer information

Samarbete och sponsring

Samarbete och sponsring

Kicki Miles

+ 46 8 450 57 13

Mejla

Senast uppdaterad 23 februari 2024.