En person gör ett hjärta mot kameran och i mitten syns tekniska on tours logga.

Om Tekniska on Tour

Tekniska on Tour är museets turnerande science centerverksamhet som bryter barriärer och ökar tillgängligheten till teknik, matte och naturvetenskap runtom i Sverige.

Redan under våren 2024 kan du stötta på våra elbussar när vi tar oss ut till skolor fullpackade med pedagoger, programmerbara klot och life science-experiment. Tekniska on Tour stöttar skolor, lärare och elever i STEM- och STEAM-ämnen genom utbildningar, workshops och kreativa hands-on-aktiviteter. Med oss har vi Tekniska museets 100 år av erfarenhet, kunskap och innovation. Tillsammans engagerar vi oss för en hållbar framtid. 

Tekniska on Tour stärker STEAM-utbildningen i Sverige.

För att Sverige ska fortsätta vara en ledande välfärds- och kunskapsnation krävs att fler utbildas inom teknik, matematik och naturvetenskap, de så kallade STEM-ämnena. Det behövs ett tekniksprång, och Tekniska on Tour är en del av detta genom att inspirera och engagera elever och lärare i hela landet. Inom ramen för satsningen bedrivs bland annat Tekniska on Tour – programmering i skolan i samarbete med Stockholms stad. 

Vad är STEM och STEAM?

Det pratas alltmer om STEM som står för Science, Technology, Engineering och Mathematics. Regeringen arbetar med en STEM-strategi för hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning, svenska företag varnar om en stor framtida brist på STEM-kompetens, och fler röster inom skolan hörs om att satsa mer på just STEM-ämnen. För att bredda ämnet inkluderas kreativitet och konstnärliga uttryck i STEAM, med A för ”Art”. 

I samarbete med vår innovationspartner Sandvik.

Senast uppdaterad 13 mars 2024.