No description found for the image el-talbar-1600x600

Behöver vi verkligen så mycket el?

Tillfället har passerat.
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken
Aktiviteten ingår i entrébiljetten som köps online.

Elen har gått från att vara en gemensam samhällsnytta till att bli en handelsvara som vi exporterar. Ändå befinner vi oss i en energikris, trots att vår elförbrukning inte har ökat drastiskt sen 1980-talet. Så frågan är behöver vi verkligen så mycket el och till vad?

Det utvecklas ständigt nya sätt att utvinna energi som har gett lovande resultat för att lösa energikrisen. Men både ny och gammal teknik har starka lobbyorganisationer bakom sig och det är enorma summor som står på spel för aktörer inom energisektorn. Vad finns det för alternativ? Vem är det som bestämmer vilken väg vi kommer att slå in på? 

I samtalspanelen gästar:

Lasse Ejeklint

man med vitt år som tittar rakt in i kameran
Foto: Jeanette Hägglund

Lasse Ejeklint har civilingenjörsexamen på Chalmers tekniska högskola och började på Vattenfall 1977. Sedan dess har hans liv kretsat kring energifrågor. Som uppskattad energiexpert och klimatcoach har han givit råd till tusentals kunder och andra kring energianvändning. Han blir ofta tillfrågad som expert i media och i januari kom hans bok ut, ”Energismart – spara el och pengar”, där han frikostigt delar med sig av den kunskap han samlat på sig och ger råd, tips och kunskap kring energi och elanvändning.

Carl Berglöf

Bild på man med glasögon
Foto: Mattias Jönsson

Carl Berglöf är teknologie doktor i fysik och arbetar sedan 2017 som kärnkraftsexpert på branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Carl jobbar även med kraftsystemövergripande frågor såsom implementering av nätkoder och EU-regelverk inom elsystem och elmarknad. Som sakkunnig inom elproduktion och elsystem är Carl ledamot i Svenska kraftnäts Planeringsråd och Driftråd.

Caroline Carlstrand Nyberg

Porträttbild på blond kvinna med glasögon.
Foto: Privat

Caroline är elmarknadsanalytiker och expert på elsystemet med 16 års erfarenhet. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH och har bland annat jobbat med traditionella nätbolagsfrågor som mätvärdesinsamling, avräkning och underhållsfrågor men också suttit i det nationella kontrollrummet för el som ansvarig för den operativa driften av transmissionsnätet. Caroline har även arbetat med utveckling och implementering av nätkoder inom EU:s inre marknad för el. Sedan ett år tillbaka jobbar Caroline på Energimyndigheten på enheten Energimarknader där hon leder regeringsuppdraget att göra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering och bidrar med kompetens i frågor som rör elmarknad och elsystem.

Praktisk information

Bar öppnar: 17.30
Tid för programmet: 18.00 – 19.30
Var: Plan 3

tjej som trycker på en digital skärm

Talbar

Här är inga samtal för svåra, bara talbara. Det är högt i tak när vi diskuterar samhällsaktuella frågor inom teknik, innovation och forskning.

Se alla kommande event

Senast uppdaterad 16 maj 2023.