Talbar

No description found for the image upplev-tekniska-museet

Samtal och debatt

Här är inga samtal för svåra, bara talbara. Det är högt i tak när vi diskuterar samhällsaktuella frågor inom teknik, innovation och forskning. Utöver livliga debatter, utlovar vi underhållning, mingel, mat och dryck.

ung man och kvinna som blir skannade av en ai maskin. I montern speglas text som anger deras ålder och känslor som AI-maskinen bedömer.

Vems världsbild representerar AI?

AI kan vara ett verktyg som förändrar världen till det bättre. Men vad händer när samma verktyg har problem med att läsa av pigment, skriver sexistiska tweets och därmed motarbetar samhällsförändringar som människor i generationer har jobbat för. Vems världsbild presenterar och reproducerar en AI? Hur skapar vi en mindre fördomsfull värld med hjälp av AI?

När: 18 maj

Läs mer

No description found for the image el-talbar-1024x576

Behöver vi verkligen så mycket el?

Elen har gått från att vara en gemensam samhällsnytta till att bli en handelsvara som vi exporterar. Ändå befinner vi oss i en energikris, trots att vår elförbrukning inte har ökat drastiskt sen 1980-talet.

När: 31 maj

Läs mer

Tidigare event

Nedan hittar du tidigare Talbarer för i år.

närbild på kärnkraftsverks kontrollpanel med röda och vita knappar

Är kärnkraft kulturarv?

Är det det lilla, vackra och enkla eller även stort, fult och farligt som platsar som kulturarv? Ågestaverket var det första kärnkraftverket i Sverige som byggdes i syfte att producera både värme och el. Utforska kärnkraft som kulturarv och Ågesta roll i kärnkraftens boom. 

När: 16 mars

Läs mer

grå byggnad som används för kärnkraft

Varför är vi så rädda för kärnkraft?

Är undergången nära och kan kärnkraft vara räddningen? Många är rädda för kärnkraft och ser ett dystopiskt samhälle framför sig med krig, olyckor, sjukdomar och förstörd miljö. Varför är vi så rädda för kärnkraft? Vad är det vi fruktar? Hur fungerar vi som människor när vi utsätts för osynliga hot?

När: 30 mars

Läs mer

No description found for the image konst-talbar-ai-1024x576

Kan en AI vara kreativ trots att den inte är medveten?

AI-genererad konst och musik har blivit allt vanligare, men vad innebär det för kulturens framtid när konstens tas fram av maskiner och artificiell intelligens. Det sker samtidigt en demokratisering av skapande där fler människor får möjlighet att skapa konst. Vad innebär demokratiseringen av skapande? Vilka är möjligheterna med AI? Finns det risker?

När: 22 april (i samband med Kulturnatten)

Läs mer

Senast uppdaterad 6 maj 2023.