En kupol inuti en träkupol
Arkitektskiss: Elding Oscarson
Ny byggnad i trä på innergården
Arkitektskiss: Elding Oscarson
En resa inuti människokroppen i 3D

Wisdome Stockholm – en vetenskaplig upplevelsearena

Vi planerar för en ny lär- och upplevelsearena i form av omslutande projektioner, unikt innehåll och labb för djupare förståelse.

Vår nya storsatsning, som går under arbetsnamnet Wisdome Stockholm, blir en ny lär- och upplevelsearena där du omsluten av projektioner tas med på resor längre bort, närmare inpå och djupare ned än du någonsin varit. Upplevelser som hjälper dig att se och uppleva samband som annars är svåra att förstå.

Sverige är världsledande inom visualisering av stora datamängder. Expertis och teknik som bara finns på ett fåtal platser i världen kopplas till upplevelsen. Högkvalitativa laserprojektorer, ljudsystem och processorkraft nog att förvandla senaste forskningsdata till interaktiva resor där besökare själva kan vara med och styra färden genom galaxer, svindlande specialeffekter och in på minsta molekylnivå.

I Wisdome Stockholm samarbetar vi bland andra med KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Den nya upplevelsearenan kommer även att inrymma labb för djupare förståelse och aktuella utställningar. Wisdome Stockholm är planerad att öppna under 2023.

Donationer och samarbeten

Wisdome Stockholm finansieras med Stora Enso som huvudpartner för projektet samt NIBE som hållbarhetspartner och Ericsson som huvudpartner till hela Tekniska.

Genomförandet är möjligt tack vare stöd från Wallenbergstiftelserna, Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Stora fonden.

Stora Ensos logotyp med cirkelsymbol i orange och rött

Ericsson med symbolen de tre sneda strecken

Vad är visualiseringsteknik?

Professor Anders Ynnerman förklarar:

En nationell satsning

Hela Wisdome har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. Med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skalas det nu upp och blir en nationell satsning.

Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center – Science Center Malmö Museer, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå, Tekniska museet i Stockholm med Visualiseringscenter C i Norrköping. Till projektet är också ett 10-tal universitet och forskningsmiljöer kopplade med kunskap kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik.

Kontakt och mer information

Peter Skogh

Museidirektör

+46 8 450 56 58

Mejla

Senast uppdaterad 9 juni 2021.