En kupol inuti en träkupol

Arkitektskiss: Elding Oscarson

Ny byggnad i trä på innergården

Arkitektskiss: Elding Oscarson

En resa inuti människokroppen i 3D

Wisdome Stockholm – en arena för omslutande 3D-upplevelser

Gör dig redo att utforska världen på ett nytt sätt!

På Tekniska museets innergård växer nu Wisdome Stockholm fram. På utsidan en spektakulär träbyggnad som tänjer på gränserna för vad som är tekniskt möjligt. På insidan världsledande teknik som tar dig längre bort, närmare inpå och djupare ned än du någonsin varit.

Mittpunkten är den klotformade domen av trä. Här inne omsluts du helt av 3D-projektioner i 360 grader – runt om och ovanför. Med världsledande visualiseringsteknik skapas möjligheter för helt nya upplevelser av vetenskap. Enorma datamängder kan bearbetas och återskapas i form av lättbegripliga och tydliga samband och modeller. Här blir rymden ett interaktivt äventyr där du själv bestämmer vart vi ska resa, och på samma sätt blir det möjligt att upptäcka den senaste forskningen inom mikrokosmos, klimat och digitala superkrafter.

Världen är komplex, och vi gör den begriplig

I Wisdome Stockholm förvandlas svåra utmaningar och komplexa sammanhang till hisnande upplevelser. Spjutspetsteknik inom visualisering gör det möjligt att ge nya perspektiv på viktiga frågor och gör det komplicerade lättare och roligare att förstå.

Vi står inför stora utmaningar kring klimat, hållbarhet, inkludering och kompetensförsörjning. Detta behöver mötas med nya idéer, nya innovationer och nya generationer av problemlösare. Men frågorna vi står inför är svåra att överblicka och förstå, och det är svårt att se sig själv som en del av lösningen.

Wisdome Stockholm är en mötesplats för akademi, skola,
näringsliv och nyfikna museibesökare i alla åldrar.

Vad är visualiseringsteknik?

Professor Anders Ynnerman förklarar:

 

 

 

Arkitektur i världsklass

Arkitektkontoret Elding Oscarson har ritat en byggnad som utmanar och sätter material och konstruktion på prov. Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter – helt utan pelare. Det innebär ca 20 kilometer LVL-trä som levereras av Stora Enso och sedan böjs och anpassas med en exakt precision.

Att bygga i trä ger nya möjligheter i form av minskade transpor­ter, tystare byggen och en behagligare miljö. Men framför allt är det mer klimatsmart – och därför spelar trämaterialet en viktig roll för att utveckla framtidens hållbara byggande. Wisdome Stockholm blir ett utmanande referensobjekt som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att konstruera i trä.

Samarbeten och finansiering

Satsningen finansieras med Stora Enso som huvudpartner och Vectura som partner för byggprojektledning för projektet samt NIBE som hållbarhetspartner och Ericsson som huvudpartner till Tekniska. Genomförandet är möjligt tack vare stöd från Wallenbergstiftelserna, Erling-Perssons Stiftelse, Stora fonden och Fritz Öst fond för elektroteknik.

En nationell satsning

Wisdome har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. Med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skalas det nu upp och blir en nationell satsning.

Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center – Malmö Museer, Universeum i Göteborg, Curiosum i Umeå, Tekniska museet i Stockholm med Visualiseringscenter C i Norrköping som nav i samarbetet. Till projektet är också ett 10-tal universitet och forskningsmiljöer kopplade med kunskap kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik.

Läs mer om den nationella satsningen Wisdome

Kontakt och mer information

Peter Skogh

Peter Skogh

Museidirektör

+46 8 450 56 58

Mejla

Senast uppdaterad 24 februari 2022.