Styrelse

Om du har några frågor, förslag eller andra synpunkter på vänföreningen, ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

 • Lou Cederwall, ordförande
 • Bo Tarras-Wahlberg, vice ordförande
 • Marie Bergvall, skattmmästare
 • Karin Bredenberg, sekreterare
 • Björn Ek, ledamot
 • Göran Lustig, ledamot
 • Carl-Erik Olsson, ledamot
 • Gunilla Ristner, ledamot
 • Annika Sundkvist Pihlström, suppleant
 • Jan Wirström , suppleant
 • Peter Skogh, museichef, ledamot för Tekniska museet
 • Christian Stadius, suppleant utsedd av Tekniska museet

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss kan du mejla till tmvinfo@tekniskamuseet.se

Logotyp med kugghjul som bildar ett hjärta

Senast uppdaterad 31 oktober 2023.