Det moderna samhällets sårbarhet för cyberangrepp

David Lindahl – som är forskare inom IT-säkerhet och cyberkrigföring på Totalförsvarets Forskningsinstitut ( FOI ) – kommer den 31 oktober att hålla en föreläsning med rubriken ”Det moderna samhällets sårbarhet för cyberangrepp”.

Den datoriserade infrastrukturen i samhället har inte bara lett till effektivisering och besparingar utan också nya sårbarheter. Genom cyberangrepp är det möjligt att påverka samhällets funktioner dolt och från avstånd.  Med historiska exempel illustrerar David Lindahl olika typer av statliga cyberoperationer och deras konsekvenser.

David arbetar på FOI med forskning hur olika stater använder cyberkrigföring i fred och krig samt att ta fram och hålla övningar för civil och militär personal.

När: Tisdagen den 31 oktober 18:00 – 19:00
Var: Tekniska Museet;  Lilla Hörsalen

Välkomna!

Senast uppdaterad 21 februari 2024.