No description found for the image en-hjarna-pa-en-skarm-1600x600

Här kan du som lärare fortbilda dig inom programmering, matematik, innovation och andra aktuella ämnen.

Lärarfortbildningar och workshops

Vi har lärarfortbildningar och workshops inom aktuella teman som programmering, innovation och matematik. Ta del av verktyg och metoder som du kan använda ämnesövergripande.

Programmering för lärare – tre workshopsträffar på Tekniska

På uppdrag av och i samverkan med Skolverket erbjuder vi under terminen en kostnadsfri workshopsserie där lärare får utveckla kunskaper inom programmering och digitalisering. Workshopsserien innefattar tre träffar som består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner.

Workshopen har sin utgångspunkt i innehållet i webbkurserna ”Att programmera” och ”Om programmering”. Se dessa sidor:
Att programmera 

Om programmering

Deltagarna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen i webbkurserna.

Anmäl dig till kursen

Kursens upplägg

Deltagarna träffas under tre tillfällen varav det första är ett gemensamt uppstartsmöte, under träff två så är det workshop och sista mötet avslutas i storgrupp. Under workshoparna får deltagarna chansen att pröva på Scratch, Python och Micro:Bit.

Deltagarna får en kursuppgift utöver de uppgifter som finns i webbkursen ”Att programmera” eller ”Om programmering”. Uppgifterna samlas in vid den sista workshopträffen och ligger till grund för kursintyget. Deltagare ska ha klarat sitt spår, redovisat tillhörande kursuppgift samt har haft en närvaro på merparten av workshopsträffarna.

Träff 1 – gemensam uppstart

Introduktion av ”Att programmera” och ”Om programmering”.
Workshopserien inleds med grundläggande programmeringsbegrepp, programmeringslogik och reella exempel samt ger ett historiskt perspektiv. Genomgång av grunderna i programmering och introduktion av Micro:Bit

Var: Tekniska museet
När: 21 februari 16.00-18.00 (2 h)

Träff 2 – workshop

Vi får en introduktion till Scratch och Python samt exempel av analoga program. Praktiska övningar och diskussioner under handledning. Vi lär oss även djupare begrepp samt skapar ett program gemensamt.  Workshopen lägger fokus på In- och utmatning samt datatyper och tilldelning. Deltagarna lär sig också villkor samt operatorer. Deltagarna får hjälp med att utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen i webbkurserna samt att själva kunna skapa lektionstillfällen.

Var:  Tekniska museet
När: 14 mars 16.00-19.00 (3 h)

Träff 3 – avslutande workshop

Vi går igenom programmering i relation till undervisningen, samt diskuterar deltagarnas kursuppgifter i mindre grupper. Deltagarna får även exempel på hur de kan arbeta vidare efter kursen och var de på egen hand kan hitta mer stöd för kompetensutveckling.

Var: Tekniska museet
När: 28 mars 16.00-18.00 (2 h)

Praktisk information

Kostnad: Gratis men det finns ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Avboka genom att mejla till skolbokning@tekniskamuseet.se senast en vecka innan första kurstillfället.
Ta med: Det är med fördel att du tar med din egna dator. Har du ingen möjlighet så skriver du i din anmälan att du behöver låna från oss.
Vem: Alla lärare är välkomna.
Förkunskap: Ingen förkunskap behövs.

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar, skolaktiviteter och annat kul riktat till både lärare och klasser. Prenumerera
på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Prenumerera på nyhetsbrev

Senast uppdaterad 4 januari 2023.