Hand sveper över skärm med hjärna på.
Här kan du som lärare fortbilda dig inom matematik, innovation och andra aktuella ämnen.

Lärarfortbildningar

Vi har lärarfortbildningar inom aktuella teman som innovation och matematik. Stärk dina elevers idékraft och ta del av verktyg och metoder som du kan använda i såväl bild som matte, naturvetenskap och teknik.

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Matematik och mönster

Barn utforskar geometriska former och färg

Ta del av verktyg och modeller för att tillsammans med barnen utforska bildkonstens och matematikens förtrollade värld genom praktiska laborationer. Alla arbetsmoment kan lätt anpassas till alla åldersgrupper och kommer att kunna tillämpas i klassrummet redan dagen efter kursen. Du kan delta i en eller båda kurserna, i den ordning som passar dig bäst. Detta är ett dessutom ett bra tillfälle att förbereda inför kommande SKAPANDE SKOLA projekt.

Kursledare: Joaquin Rosell, konstnär Offbild AB och Mariana Back, interaktionspedagog, Tekniska museet.

Mejla en intresseanmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Uppfinnarresan

Prova på hur det kan vara att arbeta med innovationer i skolan. Tekniska museet och Finn upp erbjuder en lärarfortbildning riktad till högstadielärare för att stärka elevers idékraft. Du får testa en annorlunda lärarroll när du leder elevernas utvecklingsarbete under Uppfinnarresan, en skolversion av innovationsprocessen. Fortbildningen passar för alla högstadielärare, oavsett vilka ämnen du undervisar i. Gå gärna tillsammans så blir det en extra rolig kväll.

Kvällarna leds av en av Sveriges mest erfarna Finn upp-lärare tillsammans med Tekniska museets skickliga pedagoger, även gäster bjuds in. Varje kväll startar med enklare måltid (wraps och dryck) och avslutas med lektionsförslag. Du får med en lektionsövning hem.

Mejla en intresseanmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Det här är Finn upp
Finn upp är en skolverksamhet för högstadieskolor där eleverna upptäcker sin kreativitet och inre drivkraft. Med hjälp av Uppfinnarresan, en skolversion av innovationsprocessen, utvecklar de egna uppfinningar för att lösa vardagsnära problem. I Finn upp blir eleverna motiverade att studera när de utmanar sina förmågor. Teori och praktik kombineras till meningsfull kunskap och förståelse. På hemsidan www.finnupp.se kan du läsa mer och ladda ner läromedel kostnadsfritt.

Jeanette Sandberg

Administratör skolbokningar/kurser

Mejla

Senast uppdaterad 8 april 2019.