Microdatorn Microbit
Här kan du som lärare fortbilda dig inom programmering, matematik och andra aktuella ämnen.

Lärarfortbildningar

Vi har lärarfortbildningar i programmering där du får nosa på olika verktyg, tips och förslag till lektionsupplägg samt i matematik. Missa inte årets Brainchild Pro – en konferens om barn och unga med särskild begåvning.

Vi håller som bäst på att planera vårens lärarfortbildningar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Lärarfortbildning i programmering

I våra programmeringskurser för lärare får du lära dig hur du kan använda programmering i din undervisning, för att möta de nya direktiven om stärkt digital kompetes. Praktiska övningar varvas med teori och du får med dig länktips till material som du kan ha nytta av i din lektionsplanering.

Grundkurs i programmering

I vår grundkurs får du nosa på programmeringsverktygen Scratch och micro:bit. Genom att arbeta med dessa verktyg kan dina elever lära sig att programmera på många roliga sätt och lära sig tänka datalogiskt. Inga förkunskaper krävs.

Tid: 26 september eller 24 oktober 2018. Klockan 16.30–19.30
Pris: 1 000 kr/person, lättare förtäring ingår
Anmälan: Mejla din anmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Max 20 lärare per tillfälle. Vid färre än tio anmälda kommer kursen inte att genomföras.
Ta med egen dator (ej läsplatta).

Eventuell avbokning mejlas till skolbokning@tekniskamuseet.se senast två veckor innan kursstart, därefter debiteras full kursavgift.

Fördjupningskurs 1 – programmera med Scratch

Vid det första tillfället av fördjupningskursen får du en grundlig genomgång i hur de olika blocken i Scratch fungerar och vad de gör. Vi testar olika övningar och du får med dig en uppgift som du sedan kan göra med dina elever.

Vårt mål är att du ska få tillräckligt med kunskaper för att själv sätta igång med programmering i din klass. Scratch är ett verktyg med stor undervisningspotential. Vi tipsar även om hur du kan gå tillväga när elever ställer frågor om hur de ska lösa olika problem, som du inte kan svara på.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Scratch är en förutsättning.
Tid:
 7 november 2018. Klockan 17–19
Pris: 2 000 kr/person, lättare förtäring ingår
Anmälan: Mejla din anmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Max 20 lärare per tillfälle. Vid färre än tio anmälda kommer kursen inte att genomföras.
Ta med egen dator (ej läsplatta).

Eventuell avbokning mejlas till skolbokning@tekniskamuseet.se senast två veckor innan kursstart, därefter debiteras full kursavgift.

Fördjupningskurs 2 – programmera med micro:bit (blockkod)

Vid det andra tillfället av fördjupningskursen får du testa plattformen micro:bits potential. Vi börjar kvällen med att gå igenom vad de olika blocken gör och du får med dig en fusklapp med förklaringar. Micro:bit är en liten dator i form av ett kretskort, med inbyggda sensorer som ljussensor, accelerometer och magnetometer. Du får lära dig hur en kan använda micro:bit och testar de olika sensorerna.

Efter kvällen får du ett dokument med olika övningar som du kan göra med dina elever. Övningarna du får med dig kräver inte att din klass har egna micro:bits, utan de kan genomföras i en simulator som hör till micro:bit.

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Scratch och micro:bit är en förutsättning.
Tid:
 14 november 2018. Klockan 17–19
Pris: 2 000 kr/person, lättare förtäring ingår
Anmälan: Mejla din anmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Max 20 lärare per tillfälle. Vid färre än tio anmälda kommer kursen inte att genomföras.
Ta med egen dator (ej läsplatta).

Eventuell avbokning mejlas till skolbokning@tekniskamuseet.se senast två veckor innan kursstart, därefter debiteras full kursavgift.

Påbyggnadskurs i programmering – scriptprogrammering med MicroPython

Under kvällen kommer du att få en introduktion i scripting, alltså att skriva textkod, och hur du kan programmera verktyget micro:bit med hjälp av textkod.

Vi går igenom hur du kan använda MicroPython-biblioteket, som hör till micro:bit för att lösa problem och göra olika övningar.

Till Python-delen finns det ingen simulator, vilket innebär att dina elever behöver ha micro:bits för att kunna arbeta vidare.

Efter denna påbyggnadskurs kommer du ha kunskap om några grundläggande begrepp inom scripting och hur koden i Python ser ut. Med dig får du också förslag på övningar som du kan göra tillsammans med dina elever samt tips på hur du kan peka dina elever i rätt riktning i övergången från MicroPython med micro:bit till vanlig programmering i Python.

Skicka intresseanmälan: skolbokning@tekniskamuseet.se

Brainchild Pro – konferens om särbegåvade barn

En skalle i röntgenfotografi med eldflammor

Hur ska ett barn som lär sig ovanligt snabbt, lätt blir uttråkat av repetition och tänker intensivt bäst bemötas? Särbegåvade barn som inte får stimulans på rätt nivå kan bli inåtvända eller stökiga. Hur ska skolan arbeta för att göra lektionerna stimulerande för alla parter?

Brainchild Pro är en återkommande konferens om särskild begåvning. Konferensen riktar sig till alla yrkesverksamma som arbetar med skola; pedagoger såväl som ledning. Tekniska museet bjuder tillsammans med Riksförbundet för särskild begåvning in till en dag fullmatad med inspirerande föreläsningar och ger verktyg för att arbeta på ett inkluderande sätt med särbegåvade barn.

Läs mer om Brainchld

Matematik och mönster

Barn utforskar geometriska former och färg

Möt Joaquin Rosell, en konstnär med mångårig vana att arbeta med barn i konstverkstäder där sinnlighet och lek med ljus, speglar, färger och mönster ges stort utrymme. Joaquins engagemang bygger på stor respekt för barnens inneboende kreativitet och förmåga att skapa och arbeta tillsammans. I denna workshop får du tips om enkla verktyg och metoder som du kan använda i såväl bild som matte, naturvetenskap och teknik.

Under kvällen får du testa olika metoder för logiskt tänkande, skapa mönster och se resultat av gemensamt arbete. Det du tar del av under kvällen kan du sedan tillämpa direkt i din undervisning.

Tid: 14 november och 5 december 2018. Klockan 17.30–19.30
Pris: 300 kr/person, lättare förtäring ingår. Betalas i entrékassan på plats (det går också att få faktura)
Anmälan: Mejla din anmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Jeanette Sandberg

Administratör skolbokningar/kurser

Mejla

Senast uppdaterad 13 december 2018.