Hand sveper över skärm med hjärna på.

Här kan du som lärare fortbilda dig inom programmering, matematik, innovation och andra aktuella ämnen.

Lärarfortbildningar och workshops

Vi har lärarfortbildningar och workshops inom aktuella teman som programmering, innovation och matematik. Ta del av verktyg och metoder som du kan använda ämnesövergripande.

Gäster i Hackalabbet

Programmering för lärare i tidigare åldrar, fyra workshops

På uppdrag av och i samverkan med Skolverket, så erbjuder vi 4 workshopträffar där deltagaren får ytterligare hjälp och stöd i att genomföra webbkursen samt att ge utgångspunkter för kollegialt lärande kring programmering i undervisningen. Lärandemålen för workshopserien är desamma som för webbkursen ”Om programmering ” från Skolverket.

Under de kostnadsfria workshopträffar får du möjligheten att:

 • Utveckla kunskaper i hur programmering påverkar barn/elever och samhället.
 • Utveckla kunskaper om skrivningarna i läroplanerna gällande digital kompetens och programmering.
 • Utveckla kunskaper om programmering och om programmering som ett verktyg i undervisningen.

Praktisk information

Plats: Tekniska museet, Makerlabbet och Hackalabbet.

När: Worskhopsserien inträffar vid fyra tillfällen som är

 • 29/9 onsdag 16:00 – 18:00
 • 13/10 onsdag 16:00 – 17:30
 • 27/10 onsdag 16:00 – 17:30
 • 11/10 onsdag 16:00 – 18:00

Kostnad: Gratis men det finns ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Avboka genom att mejla till skolbokning@tekniskamuseet.se

Ta med: Det är med fördel att du tar med egen dator men har du inte möjligheten så skriver du med i din anmälan att du behöver låna av oss.

Vem: Alla lärare är välkomna men vi rekommenderar varmt webbkursen i första hand till:

 • förskollärare
 • lärare som undervisar i åk F – 3 eller specialskolans åk F – 4,
 • lärare i fritidshem,
 • lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4 – 6 eller specialskolans åk 5 – 7
 • lärare som undervisar i grundsärskolan åk 1 – 6

Anmälan

Du anmäler dig via den här länken. Vi behöver din anmälan senast 12.00 den 23 september.

Kursintyg

Tekniska museet ger ut ett kursintyg till de deltagare som har klarat webbkursen, redovisat tillhörande kursuppgift samt har haft en närvaro på 75 procent eller mer på workshopsträffarna.

Kursens upplägg

Första mötet 29/9, 16:00 – 18:00

På mötets agenda:

 • Programmering i samhället, historiskt och i dag.
 • Prova på programmering

Programmering sätts i historisk kontext med en kort presentation. Genomgång av vad kursen innehåller, och vad som krävs av deltagaren för att få ett kurstintyg.

Huvudfokus är på att sätta i gång och programmera enkla uppgifter för att få en första inblick i hur programmering kan gå till.

Tid avsätts för att komma igång med webbkursen, till exempel att logga in och därefter börja arbeta med ”Om programmering”.

Andra mötet: 13/10, 16:00 – 17:30

På mötets agenda:

 • Läroplanerna
 • Ord och begrepp

Diskussion utifrån programmering i läroplanerna.

Ord och begrepp förklaras, med övningar som fokuseras på relevanta och frekvent använda termer och koncept.

Tredje mötet: 27/10, 16:00 – 17:30

På mötets agenda:

 • Programmering i skolan
 • Prova vidare

Programmering i skolan diskuteras utifrån hur det kan utövas för att göra det intressant, lekfull och lärorikt.

Workshopen kretsar kring pedagogiska verktyg för programmering, såsom Spike och Scratch.

Fjärde mötet: 10/11, 16:00 – 18:00

På mötets agenda:

 • Programmering i framtiden
 • Hur går jag vidare

Diskussion om vilka vägar programmering kan ta i framtiden, och vilken plats i samhället den kan ha.

Dagens övningar ges i flera versioner, för att ge lärarna möjlighet att fortsätta fördjupa sig på egen hand.

Antalet är begränsat för att alla ska få tid och möjlighet att reflektera och ställa frågor.

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar, skolaktiviteter och annat kul riktat till både lärare och klasser. Prenumerera
på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Prenumerera på nyhetsbrev

Senast uppdaterad 26 augusti 2021.