kvinna i workshop skrattar och ler brett medan hon håller i en penna

Här kan du som lärare fortbilda dig inom programmering, matematik, innovation och andra aktuella ämnen.

Lärarfortbildningar och workshops

Vi har lärarfortbildningar och workshops inom aktuella teman som programmering, innovation och matematik. Ta del av verktyg och metoder som du kan använda ämnesövergripande.

Workshopsserie: Programmering för lärare

På uppdrag av och i samverkan med Skolverket erbjuder vi under terminen en kostnadsfri workshopsserie där lärare får utveckla kunskaper inom programmering och digitalisering. Workshopsserien innefattar tre träffar som består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner.

Workshopen har sin utgångspunkt i innehållet i webbkurserna ”Att programmera” och ”Om programmering”. Se dessa sidor:
Att programmera 

Om programmering

Deltagarna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen i webbkurserna.

Kostnadsfritt men du behöver anmäla dig

Kursen är gratis, men vi behöver din anmälan senast 3 oktober klockan 12.00. Det finns ett begränsat antal platser och därför är det först till kvarn som gäller.

Ja, jag vill anmäla mig!

Kursens upplägg

Fem vusna larare runt medelålder som diskuterar och programmerar med spike robot.

Deltagarna träffas under tre tillfällen varav det första är ett gemensamt uppstartsmöte, under träff två så är det workshop och sista mötet avslutas i storgrupp. Under workshoparna får deltagarna chansen att pröva på Scratch, Python och Micro:Bit.

Deltagarna får en kursuppgift utöver de uppgifter som finns i webbkursen ”Att programmera” eller ”Om programmering”. Uppgifterna samlas in vid den sista workshopträffen och ligger till grund för kursintyget. Deltagare ska ha klarat sitt spår, redovisat tillhörande kursuppgift samt har haft en närvaro på merparten av workshopsträffarna.

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar, skolaktiviteter och annat kul riktat till både lärare och klasser. Prenumerera
på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Prenumerera på nyhetsbrev

Träff 1 – gemensam uppstart

Introduktion av ”Att programmera” och ”Om programmering”.
Workshopserien inleds med grundläggande programmeringsbegrepp, programmeringslogik och reella exempel samt ger ett historiskt perspektiv. Genomgång av grunderna i programmering och introduktion av Micro:Bit

Var: Tekniska museet
När: 10 oktober 16.00-18.00 (2 h)

Träff 2 – workshop

Du får en introduktion till Scratch, Python och exempel av analoga program. Genom praktiska övningar lägger workshopen fokus på in- och utmatning samt datatyper och tilldelning. Du lär dig om villkor och operatorer, utvecklar dina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen och kommer själv kunna skapa lektionstillfällen.

Var:  Tekniska museet
När: 24 oktober 16.00-19.00 (3 h)

Träff 3 – avslutande workshop

Vi går igenom programmering i relation till undervisningen, samt diskuterar deltagarnas kursuppgifter i mindre grupper. Deltagarna får även exempel på hur de kan arbeta vidare efter kursen och var de på egen hand kan hitta mer stöd för kompetensutveckling.

Var: Tekniska museet
När: 15 november 16.00-18.00 (2 h)

Praktisk information

Kostnad: Gratis men det finns ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Avboka genom att mejla till skolbokning@tekniskamuseet.se senast en vecka innan första kurstillfället.
Ta med: Det är med fördel att du tar med din egna dator. Har du ingen möjlighet så skriver du i din anmälan att du behöver låna från oss.
Vem: Alla lärare är välkomna.
Förkunskap: Ingen förkunskap behövs.

Senast uppdaterad 21 februari 2024.