Hand sveper över skärm med hjärna på.
Här kan du som lärare fortbilda dig inom programmering, matematik, innovation och andra aktuella ämnen.

Lärarfortbildningar

Vi har lärarfortbildningar inom aktuella teman som programmering, innovation och matematik. Ta del av verktyg och metoder som du kan använda ämnesövergripande.

Kompetensutveckling inom programmering

Microdatorn Microbit

Vill du lära dig mer om programmering och hur du kan arbeta med det i klassrummet? Välj bland våra skräddarsydda programmeringskurser för grundskolelärare, utvecklade av Svenska Science Centers. Anmäl dig till våra öppna kurser den 7 eller 8 januari 2020, eller hör av dig till oss om du och ditt arbetslag vill komma en annan dag.

Introduktion till programmering åk F-3

Syftet med kursen är att ge dig en introduktion till analog och digital programmering och inspiration till att fortsätta att programmera tillsammans med dina elever. Den innefattar grundläggande teori såsom hur en dator fungerar, programmeringsbegrepp, analoga övningar för introduktion av begreppen samt en orientering i olika digitala verktyg.

 • Datum: halvdag 7 eller 8 januari 2020 (kontakta oss för separat gruppbokning annat datum)
 • Pris: 300 kr per/person, 3 000 kr för gruppbokning upp till 15 personer, 5 500 kr för gruppbokning 15-30 personer
 • Anmälan: skolbokning@tekniskamuseet.se

Programmera i Scratch åk 1-6

Barn lär sig programmera

Scratch är en visuell programmeringsmiljö som är enkel att använda. Färgade kodblock sätts ihop till ett script, en instruktion till figurer, sk Sprites. Med scriptet programmeras figurerna att röra sig, prata, göra ljud och ställa frågor.

Syftet med kursen är att ge dig en grundläggande kunskap i Scratch-programmering och inspiration till att fortsätta med att programmera tillsammans med dina elever. Kursen innefattar grundläggande teori såsom programmeringsbegrepp, orientering och övningar i Scratch samt introduktion till andra verktyg. Du får även med dig övningar som du sedan kan använda i klassrummet.

 • Datum: heldag 7 eller 8 januari 2020 (kontakta oss för separat gruppbokning annat datum)
 • Pris: 500 kr per/person, 5 000 kr för gruppbokning upp till 15 personer, 7 500 kr för gruppbokning 15-30 personer
 • Anmälan: skolbokning@tekniskamuseet.se

Programmera i micro:bit åk 4-9

En micro:bit är en enkortsdator, som man kan använda för att skriva, räkna och slumpa spel och beräkningar, bygga, mäta och styra konstruktioner samt lära sig block- och textprogrammering.

Syftet med kursen är att ge dig en grundläggande kunskap i micro:bit-programmering och inspiration till att fortsätta med att programmera tillsammans med dina elever. Kursen innefattar grundläggande teori såsom programmeringsbegrepp, orientering och övningar i micro:bit samt introduktion till andra verktyg. Du får även med dig övningar och teoripass till klassrummet.

 • Datum: heldag 7 eller 8 januari 2020 (kontakta oss för separat gruppbokning annat datum)
 • Pris: 500 kr per/person, 5 000 kr för gruppbokning upp till 15 personer, 7 500 kr för gruppbokning 15-30 personer
 • Anmälan: skolbokning@tekniskamuseet.se

Kurserna erbjuds nationellt av medlemmarna i Svenska Science Centers. De är framtagna av egna pedagoger utifrån kollektiv erfarenhet av olika programmerings verktyg, programmering tillsammans med barn och pedagoger, entreprenöriellt lärande och utifrån att arbeta med programmering ämnesövergripande.

Matematik och mönster

Barn utforskar geometriska former och färg

Ta del av verktyg och modeller för att tillsammans med barnen utforska bildkonstens och matematikens förtrollade värld genom praktiska laborationer. Alla arbetsmoment kan lätt anpassas till alla åldersgrupper och kommer att kunna tillämpas i klassrummet redan dagen efter kursen. Du kan delta i en eller båda kurserna, i den ordning som passar dig bäst. Detta är ett dessutom ett bra tillfälle att förbereda inför kommande SKAPANDE SKOLA projekt. Som lärare har du även möjlighet att beställa temat tillsammans med din klass under dagtid och utbildas tillsammans med dina elever under 2 timmar, inom ramen för t ex SKAPANDE SKOLA.

Kursledare: Joaquin Rosell, konstnär Offbild AB och Mariana Back, interaktionspedagog, Tekniska museet.

Matematik och mönster – Rektang

Vi presenterar konceptet Rektang, som är ett vackert matematiskt pussel som tillverkas genom att vika ett A4 ark. Detta skapar sex pusselbitar med speciella måttrelationer, som fascinerar barn i alla åldrar. Detta är en uppgift där former och färger används tillsammans med matematiska principer och begrepp. Konstnärlighet och logik får lika stort utrymme. Detta utbildningstillfälle har även inslag av historia kring tekniken och formerna i konsten.

Planerade tillfällen:

 • torsdagen den 12 december kl 16.30 – 19 .00

Pris: 300 kr per kväll, lättare förtäring ingår. Betalas på plats (det går också att få faktura)                                      

Anmälan: skolbokning@tekniskamuseet.se

Matematik och mönster – Bolero

I kursen utforskar vi den inneboende magi ett så kallat Bolero-pussel. Det framställs i olika storlekar inom A4-formatet. Det skapas då harmoniska måttrelationer och sekvenser när pusselbitarna kombineras med varandra. När en laborerar med Boleropusslet tränas både det logistiska och det konstnärliga tänkandet. Former som upprepar sig i större och mindre skala ligger grund för tänkande i sekvenser och kan bidra till ökad förståelse för system och programmering.

Planerade tillfällen:

 • torsdagen den 21 november kl 16.30 – 19 .00

Pris: 300 kr per kväll, lättare förtäring ingår. Betalas på plats (det går också att få faktura)                                      

Anmälan: skolbokning@tekniskamuseet.se

Kreativ i skolan

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. När de går ut grundskolan ska de kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt. Så står det i läroplanen. Hur ska det gå till? Finn upp har ett svar på den frågan: den pedagogiska metoden Uppfinnarresan.

Med metoden utvecklar du dina högstadieelevers förmåga på ett lustfyllt sätt. När ni är klara har eleverna tagit sina idéer till egna uppfinningar som de kan lämna in till Sveriges största uppfinnartävling för unga. Finn upp har arrangerat den i 40 år.

Under fortbildningen får du nycklarna till ett roligt arbetsområde, hands-on med allt från planering till bedömning. Kursen lägger grunden till en verklighetsförankrad och meningsfull undervisning.

Planerade tillfällen: inga planerade tillfällen kvar i höst, maila en intresseanmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar och kommer att lansera en fortbildning i programmering i höst. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Senast uppdaterad 15 oktober 2019.