Hand sveper över skärm med hjärna på.
Här kan du som lärare fortbilda dig inom matematik, innovation och andra aktuella ämnen.

Lärarfortbildningar

Vi har lärarfortbildningar inom aktuella teman som innovation och matematik. Stärk dina elevers idékraft och ta del av verktyg och metoder som du kan använda i såväl bild som matte, naturvetenskap och teknik.

Kreativ i skolan

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. När de går ut grundskolan ska de kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt. Så står det i läroplanen. Hur ska det gå till? Finn upp har ett svar på den frågan: den pedagogiska metoden Uppfinnarresan.

Med metoden utvecklar du dina högstadieelevers förmåga på ett lustfyllt sätt. När ni är klara har eleverna tagit sina idéer till egna uppfinningar som de kan lämna in till Sveriges största uppfinnartävling för unga. Finn upp har arrangerat den i 40 år.

Under fortbildningen får du nycklarna till ett roligt arbetsområde, hands-on med allt från planering till bedömning. Kursen lägger grunden till en verklighetsförankrad och meningsfull undervisning.

Kvällarna leds av en av Sveriges mest erfarna Finn upp-lärare tillsammans med Tekniska museets skickliga pedagoger, även gäster bjuds in. Varje kväll startar med enklare måltid (wraps och dryck) och avslutas med lektionsförslag. Du får med en lektionsövning hem.

Planerade tillfällen:

  • onsdagen 18 september kl 17.00-19.30
  • onsdagen den 9 oktober kl 17.00-19.30 

Målgrupp: Lärare på högstadieskola

Pris: 300 kr per kurstillfälle och person som betalas på plats (det går också att få faktura)

Anmälan: skolbokning@tekniskamuseet.se

Ange namn, skola och eventuella allergier. Vi kan ta emot maximalt 25 deltagare per kväll, så passa på att anmäla er redan idag!

Matematik och mönster

Barn utforskar geometriska former och färg

Ta del av verktyg och modeller för att tillsammans med barnen utforska bildkonstens och matematikens förtrollade värld genom praktiska laborationer. Alla arbetsmoment kan lätt anpassas till alla åldersgrupper och kommer att kunna tillämpas i klassrummet redan dagen efter kursen. Du kan delta i en eller båda kurserna, i den ordning som passar dig bäst. Detta är ett dessutom ett bra tillfälle att förbereda inför kommande SKAPANDE SKOLA projekt.

Kursledare: Joaquin Rosell, konstnär Offbild AB och Mariana Back, interaktionspedagog, Tekniska museet.

Mejla en intresseanmälan till skolbokning@tekniskamuseet.se

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar och kommer att lansera en fortbildning i programmering i höst. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

 

Jeanette Sandberg

Administratör skolbokningar/kurser

Mejla

Senast uppdaterad 22 augusti 2019.