Kopplingar till läroplanen för Teknik i hem och vardag, åk 1–3

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 1–3 i ämnet teknik för skolprogrammet Teknik i hem och vardag.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor som tränas i detta skolprogram

 • Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Fysiska modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.

Senast uppdaterad 7 december 2021.