Kopplingar till läroplanen för Smarta idéer, åk 4 – 6

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4 – 6 i ämnena teknik och biologi för skolprogrammet Smarta idéer.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera några tekniska innovationer utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera några problem och behov som kan lösas med teknik.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll

 • Hur vanliga tekniska hjälpmedel är uppbyggda och fungerar.
 • Vanliga tekniska innovationer i hemmet och samhället.
 • Hur tekniska hjälpmedel i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några tekniska innovationer.
 • Eleven kan ge exempel på tekniska innovationers sammansättning för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan föra resonemang kring hur tekniska innovationer har förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ och samhälle.

Biologi

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hjärnan.
 • Använda biologins begrepp för att beskriva och förklara samband i hjärnan.

Centralt innehåll

 • Hur människans hjärna fungerar och samverkar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hjärnans funktion.
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Senast uppdaterad 7 december 2021.