Kopplingar till läroplanen för Skapa med teknik, åk 7-9

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7 – 9 i ämnet teknik och bild/musik för skolprogrammet Skapa med teknik.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera några tekniska innovationer utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera några problem och behov som kan lösas med teknik.

Centralt innehåll

 • Några tekniska innovationer kopplat till kreativt skapande. Några funktioner och hur de samverkar med människan.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån t ex etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om tillgänglighet.
 • Hur tekniska lösningar för kreativt skapande kan implementeras i andra delar av samhället.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar och beskriva hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Bild/musik

Förmågor

 • Skapa bilder, modeller och musik med digitala tekniker och verktyg.

Centralt innehåll

 • Digitala verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.

Kunskapskrav

 • Eleven kan använda olika tekniker och verktyg för att skapa olika uttryck.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder processen framåt.

Senast uppdaterad 7 december 2021.