Kopplingar till läroplanen för Skapa med teknik, åk 4-6

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4 – 6 i ämnena teknik och bild/musik för skolprogrammet Skapa med teknik.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera några tekniska innovationer utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera några problem och behov som kan lösas med teknik.

Centralt innehåll

 • Några tekniska innovationer kopplat till kreativt skapande. Några funktioner och hur de samverkar med människan.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar kopplat till kreativt skapande och/eller funktionsförutsättningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några tekniska innovationer kopplat till kreativt skapande.
 • Eleven kan ge exempel på tekniska innovationers sammansättning för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur tekniska innovationer har förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ och samhälle.

Bild/musik

Förmågor

 • Skapa bilder, modeller och musik med digitala tekniker och verktyg.

Centralt innehåll

 • Teckning, måleri och tredimensionellt arbete.
 • Verktyg och tekniker för digitalt måleri och tredimensionellt arbete.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Kunskapskrav

 • Eleven kan använda några olika tekniker och verktyg för bild/musikproduktion för att skapa olika uttryck.

Senast uppdaterad 7 december 2021.