Klimatdetektiverna

Är du lärare till elever i åldern 6-19 år? Vill du att de ska delta i ett spännande uppdrag där de undersöker ett lokalt miljöproblem i närheten av er skola? Då ska ni vara med i Klimatdetektiverna!

Klimatdetektiverna är ett skolprogram framtaget av Europeiska rymdorganisationen ESA och vänder sig till elever i åldern 619 år. Eleverna utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. De får utforska och analysera ett miljöproblem, och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna. I Sverige är Tekniska museet ansvariga för programmet.

I Sverige är Tekniska museet ansvariga för programmet. Kanske har du redan bestämt dig för att delta med din klass? Längst ner på sidan hittar du ett anmälningsformulär.

Det går också bra att höra av sig direkt till Mariana Back (08 450 5757 eller mariana.back@tekniskamuseet.se) om du vill delta eller veta mer.

Mer information finns på Esero

Om projektet

Klimatdetektivernas logotype

Påverkar den lokala industrins utbyggnad antalet grönområden? Ökar utsläppen för mycket i hamnområdet? Hur påverkar turisterna den lokala miljön? Detta är några exempel på möjliga miljöproblem att utforska. Fundera på vad just ni vill undersöka. Syftet med projektet är att utveckla och uppmuntra elevernas färdigheter i matematik och de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Syftet är även att stimulera elevernas kreativitet och kritiska tänkande för att öka deras förståelse för klimatförändringar och de positiva beteendeförändringar som kan påverka dem.

Två kategorier av utmaningar

Nytt för 2023 är att det finns två utmaningskategorier – Klimatdetektiverna Kids för elever i åldrarna 6 – 12 år, och Klimatdetektiverna för elever i åldrarna 13 – 19 år

Projektets mål

  • Inspirera till intresse och kunskap för matematik, naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt att utveckla elevernas kunskaper i vetenskapliga metoder, datainsamling, visualisering och analys.
  • Uppmärksamma och öka kunskapen bland unga om jordens klimat, både globalt och lokalt, och förbereda dem för de klimatförändringar vi står inför.

Kriterier och anmälan

För att ansöka behöver uppfylla följande kriterier:

  • Deltagarna ska vara 8-19 år
  • Varje grupp bestå av minst två deltagare och som mest en klass
  • Varje grupp utse en lärare eller mentor som är Tekniska museets kontaktperson
  • Varje grupp endast anmäla sig en gång och varje deltagare får endast vara med i en grupp
  • Varje lärare eller mentor anmäla in max tre lag

För att anmäla dig, behöver du göra det på Eseros hemsida hittar du mer information.

Senast uppdaterad 28 november 2023.