Många människor minglar i en utställning.
Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema.

Inspirationskvällar för lärare

Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema, bekanta dig med museet och våra utställningar och samtidigt umgås med kollegor. Vi ordnar inspirationskvällar för lärare vid varje terminsstart.

 

7 mars 2018 – Inspirationsträff i samband med invigning av Sinneslabbet

Nu öppnar vi Sinneslabbet@Tekniska som följer upp och utvecklar MegaMinds idéer om samskapande, tillgänglighet och specialpedagogiska satsningar – nu med fokus på de yngre barnen och vuxna i deras omgivning. Välkomna att lyssna på Eva Tuvhav Gullberg och Katinka Leo som berättar inspirerande om att utveckla pedagogiska lärmiljöer – för alla. De har båda erfarenhet av att arbeta i nydanande verksamheter där konstnärliga infallsvinklar och konceptet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) är centralt. Eva och Katinka berättar här om sina erfarenheter av att utveckla pedagogiska lärmiljöer utifrån ett inkluderande och transdisciplinärt synsätt med tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. Mer information och anmälan

Tidigare inspirationskvällar

20 november 2017 – framtidens skola i en digital värld

Välkomna att lyssna på Agneta Hedenström och Peter Parnes som kommer att ge en inspirationsföreläsning om vad som händer i skolan och världen i stort på kort och lång sikt. De kommer att berätta om sitt arbete med digitalisering i skolan, skaparkultur och jämställdhet för att locka fler unga tjejer till teknik. Mer information och anmälan.

18 oktober 2017 – specialpedagogik

Under lärarinspirationskvällen gav läraren och specialpedagogen Ulrika Jonson en bild av förändringarna i grundskolans läroplan.

20 september 2017 – matematik i världsklass

Vi fick bland annat besök av Dr Yeap Ban Har – en av världens ledande experter på Singaporemodellen. Tillsammans med förlaget Natur & Kultur anordnade vi detta matematikevent för pedagoger för att fira Tekniska museets nya matematikträdgård.

13 september 2017 – specialpedagogik

En lärarkväll med fokus på specialpedagogik. Felix Gyllenstig Serrao, förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg, berättade om hur du kan använda spel i pedagogiken. Felix har arbetat i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser.

31 maj 2017 – programmering

En fullspäckad kväll om programmering och digital kompetens i skolan. Jon Haavie från Teknisk Museum i Oslo berättade om Microbit och hur det kan användas i skolan.

22 mars 2017

Specialpedagogen Ulrika Jonsson höll föredrag på temat Teknik – för vem?, om hur vi kan tänka när vi bygger in teknikanvändning i skolan. Hon inspirerade kring hur vi skapar en undervisning som möter eleverna i den vardag de lever i, vilka utmaningar specialpedagoger har och hur vi kan få in teknik i skolarbetet så att det stärker lärandet för alla.

8 mars 2017

Richard Duncan höll en spännande föreläsning om hur han använder sig av programmering i undervisningen. Richard är IKT-pedagog och undervisar och ansvarar för programmeringsprofilen på Skuru skola i Nacka.

31 augusti 2016

Camilla Askebäck Diaz är utbildningskonsult och expert på E-lärande och utsågs till Sveriges bästa lärare 2016. Camilla gästade inspirationskvällen för lärare och delade med sig av sina erfarenheter och bästa tips. Dessutom vann en deltagare ett besök av Tekniska museets Maker Tour.

Håll dig uppdaterad

Tekniska museet ordnar inspirationskvällar för lärare en gång per termin. Prenumerera på våra skolnyhetsbrev så får du information om kommande aktiviteter.

Senast uppdaterad 28 februari 2018.