Många människor minglar i en utställning.
Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema.

Inspirationskvällar för lärare

Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema, bekanta dig med museet och våra utställningar och samtidigt ha en trevlig kväll tillsammans med kollegor.

Roligare lärande med spel i klassrummet – den 15 januari 2020

Flicka med vr-glasögon och siktar på något i luften

Kan lärande bli roligare? Dataspel i klassrummet

Spelutvecklare använder ofta sina naturliga och sociala omgivningar för att få inspiration och material till sina spel. Detta gör att många dataspel kan vara roliga samtidigt som de lär oss något om verkligheten.

I denna presentation utforskar vi hur och vad kan dataspel lära oss om världen, samt hur kan vi använda faktakunskap för att skapa engagerande spel.

Vi använder populära dataspel som illustration och praktiska exempel från pedagoger som använder dataspel för lärande. Denna presentation kan vara av intresse för de som vill skapa spel och för de som är intresserade av dataspel och lärande.

Medverkande: Melinda Máthé, doktorand på institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Vad är det som är så roligt med spel?

Om man har spel som intresse så kan man ofta snabbt avgöra om man gillar ett nytt spel eller ej. Men vad beror det på? Varför tycker vi om vissa spel men inte andra? Hur utvecklar man ett spel så att det faktiskt blir roligt att spela? Och vad menar vi med ”roligt”?

Denna presentation beskriver några av de vanligaste metoderna och teorierna om hur man designar ett spel för att det ska bli intressant och engagerande. Vi tittar på exempel på både lyckade och mindre lyckade spel och belyser skillnaderna. 

Presentationen kan ses som ett  smakprov på vad som lärs ut på Spelprogrammet på Stockholms universitet, och kan vara av intresse för den som vill ta examen och jobba med spelutveckling i framtiden, eller helt enkelt bara vill få en inblick i hur utvecklare tänker.

Medverkande: Björn Strååt, filosofie doktor på institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Anmälan och praktisk information

Datum: onsdag 15 januari, 2020
Tid: 17.15–20.00. Registrering från 16.30
Var: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm
Kostnad: kostnadsfritt, vi bjuder på lättare förtäring
Anmälan: anmäl dig här 

Vi behöver din anmälan senast den 8 januari. Anmälan är bindande, avboka senast söndag 12 januari till skolbokning@tekniskamuseet.se annars debiteras 300 kr.

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Tidigare inspirationskvällar – arkiv

Rymden och jorden – den 28 november 2019

En spännande kväll där vi fokuserade på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi talade om allt från satelliter och miljö till rymdutbildningar för lärare. Det blev en massa tips och inspiration kring hur lärare kan arbeta med rymden i skolan. Inspirationskvällen arrangerades av Tekniska museet i samarbete med RymdstyrelsenNordic ESERO och Hands On Science.

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro – den 16 oktober 2019

Anna Tebelius Bodin berättade om vår 40.000-åriga hjärna som är formad att hantera brist, men som nu omges av överflöd. Det handlade om de konflikter som uppstår mellan hjärnans olika system för belöning och överlevnad. Konflikter som försvåras av nutidens ständiga tillgång på socker, kontakter och information.

Lärande i en digital tid med Carl Heath – 10 april 2019

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för lärandet. I denna föreläsning illustrerade Carl Heath vad lärande i en digital tid kan innebära och pekade på såväl nutida som framtida möjligheter och utmaningar. Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet med uppgift att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. 

Rymden och jorden – 20 mars 2019

Välkomna till en spännande kväll fokuserade vi på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi talade om allt från satellitbilder och miljö, till rymdskrot och rymdutbildningar för lärare. Inspirationskvällen arrangerades av Tekniska museet i samarbete med Rymdstyrelsen och Nordic ESERO. I samband med inspirationskvällen anordnades också studiedagar den 21 och 22 mars, med workshops och föreläsningar.

23 januari 2019: Så gör du undervisningen roligare

Daniel Rosqvist, Science Center Manager på Tekniska museet, är utbildad gymnasielärare i matematik och datalogi med erfarenhet av att undervisa både i gymnasiet och på KTH. Under inspirationsföreläsningen delade han med sig av spännande exempel och handfasta tips som gör undervisningen roligare. Vi fick även besök av Carl Elfgren, lärare i matematik, natur och teknik, som berättar mer om Finn upp och de spännande lärarfortbildningar du kan delta i på Tekniska museet under våren 2019.

28 november 2018: Källkritik – en digital vardag

Föreläsning med Kristina Alexanderson, som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och författare till internetguiden Källkritik på internet. Under inspirationskvällen kommer hon att ge konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med källkritik tillsammans med dina elever. Allt för att förbereda dem för en vardag i digitala medier, så de kan förstå och hantera källor medvetet. Kristina är projektledare på Internetstiftelsen och arbetar för att främja adekvat digital kompetens i skolan. Under hennes ledning har Internetstiftelsen tagit fram lektionsmaterial kring digital kompetens genom den öppna tjänsten Digitala lektioner, som du fritt kan använda i din undervisning. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

7 mars 2018 – Inspirationsträff i samband med invigning av Sinneslabbet

Inspirationskväll i samband med att vi öppnade Sinneslabbet i MegaMind, med fokus på förskolebarn. Eva Tuvhav Gullberg och Katinka Leo berättade om sina erfarenheter av att utveckla pedagogiska lärmiljöer utifrån ett inkluderande och transdisciplinärt synsätt med tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. De har båda erfarenhet av att arbeta i nydanande verksamheter där konstnärliga infallsvinklar och konceptet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) är centralt.

30 maj 2018 – Digital kompetens i skolan

Här träffade vi Linda Manilla, som arbetar som forskare, konsult och utbildare kring frågor om digital kompetens i skolan i både Finland och Sverige. Hon driver även den ideella föreningen ”Make It Finland” med fokus på digital folkbildning i samarbete med bland annat bibliotek. För närvarande bedriver hon sin forskning inom datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Aalto universitet i Esbo, Finland. Hon har även skrivit boken “Att undervisa i programmering i skolan” (Studentlitteratur, 2017) samt bidragit till antologin “Slöjd i en digital skola” (Lärarförlaget, 2017). Kvällen bjöd även på workshops, frågestund och mingel med kollegor.

20 november 2017 – framtidens skola i en digital värld

Agneta Hedenström och Peter Parnes gav en inspirationsföreläsning om vad som händer i skolan och världen i stort på kort och lång sikt. De berättade om sitt arbete med digitalisering i skolan, skaparkultur och jämställdhet för att locka fler unga tjejer till teknik.

18 oktober 2017 – specialpedagogik

Under lärarinspirationskvällen gav läraren och specialpedagogen Ulrika Jonson en bild av förändringarna i grundskolans läroplan.

20 september 2017 – matematik i världsklass

Vi fick bland annat besök av Dr Yeap Ban Har – en av världens ledande experter på Singaporemodellen. Tillsammans med förlaget Natur & Kultur anordnade vi detta matematikevent för pedagoger för att fira Tekniska museets nya matematikträdgård.

13 september 2017 – specialpedagogik

En lärarkväll med fokus på specialpedagogik. Felix Gyllenstig Serrao, förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg, berättade om hur du kan använda spel i pedagogiken. Felix har arbetat i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser.

31 maj 2017 – programmering

En fullspäckad kväll om programmering och digital kompetens i skolan. Jon Haavie från Teknisk Museum i Oslo berättade om Microbit och hur det kan användas i skolan.

22 mars 2017

Specialpedagogen Ulrika Jonsson höll föredrag på temat Teknik – för vem?, om hur vi kan tänka när vi bygger in teknikanvändning i skolan. Hon inspirerade kring hur vi skapar en undervisning som möter eleverna i den vardag de lever i, vilka utmaningar specialpedagoger har och hur vi kan få in teknik i skolarbetet så att det stärker lärandet för alla.

8 mars 2017

Richard Duncan höll en spännande föreläsning om hur han använder sig av programmering i undervisningen. Richard är IKT-pedagog och undervisar och ansvarar för programmeringsprofilen på Skuru skola i Nacka.

Visa mer

Senast uppdaterad 16 december 2019.