Många människor minglar i en utställning.
Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema.

Inspirationskvällar för lärare

Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema. Vårens föreläsningar kommer att livestreamas.

Programmering i undervisningen – livesändning den 15 april 2020

Hur kan programmeringen integreras i undervisningen och ta ”lagom” plats? Hur ska du tänka för att skapa progression genom de olika årskurserna? Under denna inspirerande föreläsning, som du kan delta i framför din dator, får du lära dig mer om några pedagogiska läromedel för programmering. Du får även övningsförslag på hur du konkret kan använda programmering i respektive ämne men även ämnesövergripande. Allt för att stärka dina elevers digitala kompetens. 

Programmering har funnits med i läroplanen under ett par år nu, men implementeringen har inte varit helt lätt. Förutom olika appar, hemsidor och programmeringsspråk, så finns en mängd av pedagogiska läromedel så som robotar, mikrokontrollers och olika konstruktionsmaterial som styrs och kontrolleras med programmering att tillgå. Hur gör vi dessa läromedel tillgängliga och lätta att komma igång med? Framför allt, vad vill vi att eleverna ska lära sig?  

Föreläsare 

Richard Duncan, f.d. IKT- pedagog och ansvarig för programmering på elevens val för åk 4–9 med ett helhetstänkt kring programmering Förskoleklass – åk 9. Arbetar nu som utvecklings och utbildningspedagog på Hands-On Science AB.    

Anmälan och praktisk information

Datum: onsdag 15 april, 2020
Tid: 16.30-18.00
Var: Livesänd föreläsning (länk skickas ut)
Kostnad: kostnadsfritt
Anmälan: anmäl dig här 

Vi behöver din anmälan senast den 14 april för att skicka ut länk till webbsändningen.

Making + Funkis = Sant – livesändning den 22 april 2020

Välkommen till en webbsänd föreläsning, inklusive hands-on tips med skapande material och verktyg, för dig som arbetar specialpedagogiskt i grundskola och gymnasium.

Att bygga, skapa och testa och nånting själv bekräftar och möjliggör för individer. ”Making” har blivit populärt såväl inom museer, bibliotek och i skolan. Vid denna inspirationskväll för specialpedagoger introducerar vi tankesättet kring “making” och visar kopplingar och ingångar till arbetet för personer med funktionsvariationer. 

Det blir en lärorik och spännande kväll där vi visar hur museet kan användas som resurs i era verksamheter, tillsammans med de två experterna Sophie och Jannike och Tekniska museets pedagoger.

Föreläsare

Sophie Landwehr Sydow, är doktorand på Södertörn och Stockholms Universitet, som utforskar maker-rörelsens betydelse för samhället. 

Jannike Nejman Sobin, är utbildad specialpedagog med spetskompetens inom autism och ADHD, biträdande rektor för bl.a elevhälsan på Hillelskolan.

Anmälan och praktisk information

Datum: 22 april, 2020
Tid: 17.00 – 18.30
Var: Livesänd föreläsning (länk skickas ut)
Kostnad: kostnadsfritt
Anmälan: anmäl dig här 

Vi behöver din anmälan senast den 21 april för att skicka ut länk till webbsändningen.

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Tidigare inspirationskvällar – arkiv

Roligare lärande med spel i klassrummet – den 15 januari 2020

Vi utforskade hur och vad kan dataspel lära oss om världen och hur kan vi använda faktakunskap för att skapa engagerande spel. Samt några av de vanligaste metoderna och teorierna om hur man designar ett spel för att det ska bli intressant och engagerande. Medverkande: Melinda Máthé, doktorand på institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet och Björn Strååt, filosofie doktor på institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Rymden och jorden – den 28 november 2019

En spännande kväll där vi fokuserade på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi talade om allt från satelliter och miljö till rymdutbildningar för lärare. Det blev en massa tips och inspiration kring hur lärare kan arbeta med rymden i skolan. Inspirationskvällen arrangerades av Tekniska museet i samarbete med RymdstyrelsenNordic ESERO och Hands On Science.

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro – den 16 oktober 2019

Anna Tebelius Bodin berättade om vår 40.000-åriga hjärna som är formad att hantera brist, men som nu omges av överflöd. Det handlade om de konflikter som uppstår mellan hjärnans olika system för belöning och överlevnad. Konflikter som försvåras av nutidens ständiga tillgång på socker, kontakter och information.

Lärande i en digital tid med Carl Heath – 10 april 2019

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för lärandet. I denna föreläsning illustrerade Carl Heath vad lärande i en digital tid kan innebära och pekade på såväl nutida som framtida möjligheter och utmaningar. Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet med uppgift att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. 

Rymden och jorden – 20 mars 2019

Välkomna till en spännande kväll fokuserade vi på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi talade om allt från satellitbilder och miljö, till rymdskrot och rymdutbildningar för lärare. Inspirationskvällen arrangerades av Tekniska museet i samarbete med Rymdstyrelsen och Nordic ESERO. I samband med inspirationskvällen anordnades också studiedagar den 21 och 22 mars, med workshops och föreläsningar.

23 januari 2019: Så gör du undervisningen roligare

Daniel Rosqvist, Science Center Manager på Tekniska museet, är utbildad gymnasielärare i matematik och datalogi med erfarenhet av att undervisa både i gymnasiet och på KTH. Under inspirationsföreläsningen delade han med sig av spännande exempel och handfasta tips som gör undervisningen roligare. Vi fick även besök av Carl Elfgren, lärare i matematik, natur och teknik, som berättar mer om Finn upp och de spännande lärarfortbildningar du kan delta i på Tekniska museet under våren 2019.

28 november 2018: Källkritik – en digital vardag

Föreläsning med Kristina Alexanderson, som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och författare till internetguiden Källkritik på internet. Under inspirationskvällen kommer hon att ge konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med källkritik tillsammans med dina elever. Allt för att förbereda dem för en vardag i digitala medier, så de kan förstå och hantera källor medvetet. Kristina är projektledare på Internetstiftelsen och arbetar för att främja adekvat digital kompetens i skolan. Under hennes ledning har Internetstiftelsen tagit fram lektionsmaterial kring digital kompetens genom den öppna tjänsten Digitala lektioner, som du fritt kan använda i din undervisning. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

7 mars 2018 – Inspirationsträff i samband med invigning av Sinneslabbet

Inspirationskväll i samband med att vi öppnade Sinneslabbet i MegaMind, med fokus på förskolebarn. Eva Tuvhav Gullberg och Katinka Leo berättade om sina erfarenheter av att utveckla pedagogiska lärmiljöer utifrån ett inkluderande och transdisciplinärt synsätt med tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. De har båda erfarenhet av att arbeta i nydanande verksamheter där konstnärliga infallsvinklar och konceptet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) är centralt.

30 maj 2018 – Digital kompetens i skolan

Här träffade vi Linda Manilla, som arbetar som forskare, konsult och utbildare kring frågor om digital kompetens i skolan i både Finland och Sverige. Hon driver även den ideella föreningen ”Make It Finland” med fokus på digital folkbildning i samarbete med bland annat bibliotek. För närvarande bedriver hon sin forskning inom datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Aalto universitet i Esbo, Finland. Hon har även skrivit boken “Att undervisa i programmering i skolan” (Studentlitteratur, 2017) samt bidragit till antologin “Slöjd i en digital skola” (Lärarförlaget, 2017). Kvällen bjöd även på workshops, frågestund och mingel med kollegor.

20 november 2017 – framtidens skola i en digital värld

Agneta Hedenström och Peter Parnes gav en inspirationsföreläsning om vad som händer i skolan och världen i stort på kort och lång sikt. De berättade om sitt arbete med digitalisering i skolan, skaparkultur och jämställdhet för att locka fler unga tjejer till teknik.

18 oktober 2017 – specialpedagogik

Under lärarinspirationskvällen gav läraren och specialpedagogen Ulrika Jonson en bild av förändringarna i grundskolans läroplan.

20 september 2017 – matematik i världsklass

Vi fick bland annat besök av Dr Yeap Ban Har – en av världens ledande experter på Singaporemodellen. Tillsammans med förlaget Natur & Kultur anordnade vi detta matematikevent för pedagoger för att fira Tekniska museets nya matematikträdgård.

13 september 2017 – specialpedagogik

En lärarkväll med fokus på specialpedagogik. Felix Gyllenstig Serrao, förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg, berättade om hur du kan använda spel i pedagogiken. Felix har arbetat i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser.

31 maj 2017 – programmering

En fullspäckad kväll om programmering och digital kompetens i skolan. Jon Haavie från Teknisk Museum i Oslo berättade om Microbit och hur det kan användas i skolan.

22 mars 2017

Specialpedagogen Ulrika Jonsson höll föredrag på temat Teknik – för vem?, om hur vi kan tänka när vi bygger in teknikanvändning i skolan. Hon inspirerade kring hur vi skapar en undervisning som möter eleverna i den vardag de lever i, vilka utmaningar specialpedagoger har och hur vi kan få in teknik i skolarbetet så att det stärker lärandet för alla.

8 mars 2017

Richard Duncan höll en spännande föreläsning om hur han använder sig av programmering i undervisningen. Richard är IKT-pedagog och undervisar och ansvarar för programmeringsprofilen på Skuru skola i Nacka.

Visa mer

Senast uppdaterad 30 mars 2020.