Många människor minglar i en utställning.
Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema.

Inspirationskvällar för lärare

Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema, bekanta dig med museet och våra utställningar och samtidigt ha en trevlig kväll tillsammans med kollegor.

Rymden och jorden – den 28 november 2019

Välkomna till en spännande kväll där vi fokuserar på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi kommer att tala om allt från satelliter och miljö till rymdutbildningar för lärare. Det blir en massa tips och inspiration kring hur du kan arbeta med rymden i skolan.

Foto: NASA

Program

 • Välkommen, med Perina Stjernlöf, ansvarig för skola och utbildning, Rymdstyrelsen
 • Den svenska satelliten MATS
  Det var arton år sedan Sverige senast sände upp en egen satellit. Satelliten Mats är tillverkad av svenska rymdföretag och ska genomföra mätningar för flera universitet och högskolor. Med Ronnie Lindberg, ansvarig för nationella satelliter, Rymdstyrelsen
 • Elevprojektet CanSat
  Om hur Tibble gymnasium erbjuder elever att som gymnasiearbete konstruera en fungerande mikrosatellit. Design, utveckling, tester och deltagande i The CanSat Competition. Med Tomas Wallgren, förstelärare i Fysik, på Tibble Gymnasium, Täby
 • Ten Steps to Apollo 11 (på engelska)
  With Tom Callen, Lecturer, Astronomer & Producer with a solid background in larger Planetariums.
 • Ett stort steg för mänskligheten
  Kanske är du gammal nog för att ha upplevt ögonblicket när människan tog sitt första steg på månen? Eller så känner du någon som var med när det hände. En reflektion med perspektiv på människan, tiden och månlandningen 1969. Med Mariana Back, Intendent på Tekniska.

Avslutning på kvällen: Museets restaurang håller extra öppet och du kan köpa vegetarisk pizza eller en varm soppa, samt vatten/vin/ öl. Vi bjuder på kaffe och kaka!

Tid: torsdag 28/11, kl 17.00–20.00. Registrering från 16.30
Var: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Inspirationskvällen är kostnadsfri och arrangeras av Tekniska museet i samarbete med RymdstyrelsenNordic ESERO och Hands On Science.

Passa på att delta i en studiedag om rymden och jorden den 29 november.

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro – den 16 oktober 2019

Anna Tebelius Bodin berättar om vår 40.000-åriga hjärna som är formad att hantera brist, men som nu omges av överflöd. Det handlar om de konflikter som uppstår mellan hjärnans olika system för belöning och överlevnad . Det är konflikter som försvåras av nutidens ständiga tillgång på socker, kontakter och information. Vad händer med hjärnans motståndskraft och återhämtningsförmåga? Vad blir konsekvenserna för den psykiska hälsan? Föredraget bjuder på konkreta saker som stärker hjärnans egenmakt och den psykiska hälsan. Innehållet väcker både tankar och engagemang.

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare. Hon gör komplexa teorier om hjärnan till praktisk och pedagogisk hjälp i vardagen. Anna har assisterat forskning under sina psykologistudier på Harvard University och har sedan föreläst i Sverige och utomlands och skrivit böcker om hjärnan och inlärning i 15 år. Hennes föreläsningar ger både energi och insikter som förändrar – i vardagen och på arbetet. 2018 listades hon av Eventeffect som en av Sveriges mest populära talare och nominerades även till Stora Talarpriset. Foto: Peter Hedström

Datum: onsdag 16 oktober, 2019
Tid: 17.15–20.00. Registrering från 16.30
Var: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm
Kostnad: kostnadsfritt, vi bjuder på lättare förtäring
Anmälan: anmälan är stängd

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Tidigare inspirationskvällar

Lärande i en digital tid med Carl Heath – 10 april 2019

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för lärandet. I denna föreläsning illustrerade Carl Heath vad lärande i en digital tid kan innebära och pekade på såväl nutida som framtida möjligheter och utmaningar. Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet med uppgift att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. 

Tidigare inspirationskvällar – arkiv

Rymden och jorden – 20 mars 2019

Välkomna till en spännande kväll fokuserade vi på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi talade om allt från satellitbilder och miljö, till rymdskrot och rymdutbildningar för lärare. Inspirationskvällen arrangerades av Tekniska museet i samarbete med Rymdstyrelsen och Nordic ESERO. I samband med inspirationskvällen anordnades också studiedagar den 21 och 22 mars, med workshops och föreläsningar.

23 januari 2019: Så gör du undervisningen roligare

Daniel Rosqvist, Science Center Manager på Tekniska museet, är utbildad gymnasielärare i matematik och datalogi med erfarenhet av att undervisa både i gymnasiet och på KTH. Under inspirationsföreläsningen delade han med sig av spännande exempel och handfasta tips som gör undervisningen roligare. Vi fick även besök av Carl Elfgren, lärare i matematik, natur och teknik, som berättar mer om Finn upp och de spännande lärarfortbildningar du kan delta i på Tekniska museet under våren 2019.

28 november 2018: Källkritik – en digital vardag

Föreläsning med Kristina Alexanderson, som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och författare till internetguiden Källkritik på internet. Under inspirationskvällen kommer hon att ge konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med källkritik tillsammans med dina elever. Allt för att förbereda dem för en vardag i digitala medier, så de kan förstå och hantera källor medvetet. Kristina är projektledare på Internetstiftelsen och arbetar för att främja adekvat digital kompetens i skolan. Under hennes ledning har Internetstiftelsen tagit fram lektionsmaterial kring digital kompetens genom den öppna tjänsten Digitala lektioner, som du fritt kan använda i din undervisning. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

7 mars 2018 – Inspirationsträff i samband med invigning av Sinneslabbet

Inspirationskväll i samband med att vi öppnade Sinneslabbet i MegaMind, med fokus på förskolebarn. Eva Tuvhav Gullberg och Katinka Leo berättade om sina erfarenheter av att utveckla pedagogiska lärmiljöer utifrån ett inkluderande och transdisciplinärt synsätt med tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. De har båda erfarenhet av att arbeta i nydanande verksamheter där konstnärliga infallsvinklar och konceptet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) är centralt.

30 maj 2018 – Digital kompetens i skolan

Här träffade vi Linda Manilla, som arbetar som forskare, konsult och utbildare kring frågor om digital kompetens i skolan i både Finland och Sverige. Hon driver även den ideella föreningen ”Make It Finland” med fokus på digital folkbildning i samarbete med bland annat bibliotek. För närvarande bedriver hon sin forskning inom datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Aalto universitet i Esbo, Finland. Hon har även skrivit boken “Att undervisa i programmering i skolan” (Studentlitteratur, 2017) samt bidragit till antologin “Slöjd i en digital skola” (Lärarförlaget, 2017). Kvällen bjöd även på workshops, frågestund och mingel med kollegor.

20 november 2017 – framtidens skola i en digital värld

Agneta Hedenström och Peter Parnes gav en inspirationsföreläsning om vad som händer i skolan och världen i stort på kort och lång sikt. De berättade om sitt arbete med digitalisering i skolan, skaparkultur och jämställdhet för att locka fler unga tjejer till teknik.

18 oktober 2017 – specialpedagogik

Under lärarinspirationskvällen gav läraren och specialpedagogen Ulrika Jonson en bild av förändringarna i grundskolans läroplan.

20 september 2017 – matematik i världsklass

Vi fick bland annat besök av Dr Yeap Ban Har – en av världens ledande experter på Singaporemodellen. Tillsammans med förlaget Natur & Kultur anordnade vi detta matematikevent för pedagoger för att fira Tekniska museets nya matematikträdgård.

13 september 2017 – specialpedagogik

En lärarkväll med fokus på specialpedagogik. Felix Gyllenstig Serrao, förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg, berättade om hur du kan använda spel i pedagogiken. Felix har arbetat i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser.

31 maj 2017 – programmering

En fullspäckad kväll om programmering och digital kompetens i skolan. Jon Haavie från Teknisk Museum i Oslo berättade om Microbit och hur det kan användas i skolan.

22 mars 2017

Specialpedagogen Ulrika Jonsson höll föredrag på temat Teknik – för vem?, om hur vi kan tänka när vi bygger in teknikanvändning i skolan. Hon inspirerade kring hur vi skapar en undervisning som möter eleverna i den vardag de lever i, vilka utmaningar specialpedagoger har och hur vi kan få in teknik i skolarbetet så att det stärker lärandet för alla.

8 mars 2017

Richard Duncan höll en spännande föreläsning om hur han använder sig av programmering i undervisningen. Richard är IKT-pedagog och undervisar och ansvarar för programmeringsprofilen på Skuru skola i Nacka.

Visa mer

Senast uppdaterad 15 oktober 2019.