Många människor minglar i en utställning.
Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema.

Inspirationskvällar för lärare

Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema, bekanta dig med museet och våra utställningar och samtidigt ha en trevlig kväll tillsammans med kollegor.

Rymden och jorden – inspirationskväll 20 mars 2019

Välkomna till en spännande eftermiddag där vi fokuserar på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi kommer att tala om allt från satellitbilder och miljö, till rymdskrot och rymdutbildningar för lärare. Det blir en massa tips och inspiration till hur man kan arbeta med rymden i skolan.

Foto: NASA

Program

  • Introduktion
  • Tobias Edman, ansvarig för innovation och samhällsnytta på Rymdstyrelsen, Rymddata, innovation & hållbarhetsmålen. Tobias ger tips på hur du som lärare kan arbeta med rymddata i din undervisning, fokus är på de globala hållbarhetsmålen.
  • Johan Köhler, ansvarig för rymdskrot på Rymdstyrelsen, Rymdskrot. Engagera dina elever med en spännande utmaning som kan rädda framtida rymdfärder. Johan berättar om de tekniska och politiska miljöproblemen med rymdskrot.
  • Mingel med tilltugg
  • Jenny Jansson, lärare i Ludvika och rymdambassadör, Att arbete med rymden i skolan – inspiration för lärare. Jenny är lärare på VBU-gymnasiet och har i många år arbetat som högstadielärare i Kyrkskolan i Ludvika. Hon är en engagerad och inspirerande lärare som delar med sig av hur hon tänker och arbetar med rymden i klassrummet.
  • Perina Stjernlöf, kommunikationsansvarig skola och utbildning, Rymdstyrelsen, Nordic Esero och Rymdstyrelsen. Nordic Esero (European Space Education Resource Office) är grundat av europeiska rymdorganisationen Esa och de nordiska ländernas rymdmyndigheter, i Sverige är det Rymdstyrelsen. Nordic Esero anordnar kostnadsfria fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare. Perina kommer att berätta mer om Nordic Esero och de kurser svenska lärare kan delta i.

Tid: onsdag 20 mars, kl 17.00–20.00. Registrering från 16.30
Var: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Inspirationskvällen är kostnadsfri och arrangeras av Tekniska museet i samarbete med Rymdstyrelsen och Nordic ESERO. Passa på att delta i en studiedag om rymden och jorden den 21 eller 22 mars.

Tidigare inspirationskvällar

23 januari 2019: Så gör du undervisningen roligare

Daniel Rosqvist, Science Center Manager på Tekniska museet, är utbildad gymnasielärare i matematik och datalogi med erfarenhet av att undervisa både i gymnasiet och på KTH. Under inspirationsföreläsningen delade han med sig av spännande exempel och handfasta tips som gör undervisningen roligare. Vi fick även besök av Carl Elfgren, lärare i matematik, natur och teknik, som berättar mer om Finn upp och de spännande lärarfortbildningar du kan delta i på Tekniska museet under våren 2019.

28 november 2018: Källkritik – en digital vardag

Föreläsning med Kristina Alexanderson, som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och författare till internetguiden Källkritik på internet. Under inspirationskvällen kommer hon att ge konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med källkritik tillsammans med dina elever. Allt för att förbereda dem för en vardag i digitala medier, så de kan förstå och hantera källor medvetet.

Kristina är projektledare på Internetstiftelsen och arbetar för att främja adekvat digital kompetens i skolan. Under hennes ledning har Internetstiftelsen tagit fram lektionsmaterial kring digital kompetens genom den öppna tjänsten Digitala lektioner, som du fritt kan använda i din undervisning. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

7 mars 2018 – Inspirationsträff i samband med invigning av Sinneslabbet

Inspirationskväll i samband med att vi öppnade Sinneslabbet i MegaMind, med fokus på förskolebarn. Eva Tuvhav Gullberg och Katinka Leo berättade om sina erfarenheter av att utveckla pedagogiska lärmiljöer utifrån ett inkluderande och transdisciplinärt synsätt med tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. De har båda erfarenhet av att arbeta i nydanande verksamheter där konstnärliga infallsvinklar och konceptet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) är centralt.

30 maj 2018 – Digital kompetens i skolan

Här träffade vi Linda Manilla, som arbetar som forskare, konsult och utbildare kring frågor om digital kompetens i skolan i både Finland och Sverige. Hon driver även den ideella föreningen ”Make It Finland” med fokus på digital folkbildning i samarbete med bland annat bibliotek. För närvarande bedriver hon sin forskning inom datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Aalto universitet i Esbo, Finland. Hon har även skrivit boken “Att undervisa i programmering i skolan” (Studentlitteratur, 2017) samt bidragit till antologin “Slöjd i en digital skola” (Lärarförlaget, 2017). Kvällen bjöd även på workshops, frågestund och mingel med kollegor.

20 november 2017 – framtidens skola i en digital värld

Agneta Hedenström och Peter Parnes gav en inspirationsföreläsning om vad som händer i skolan och världen i stort på kort och lång sikt. De berättade om sitt arbete med digitalisering i skolan, skaparkultur och jämställdhet för att locka fler unga tjejer till teknik.

18 oktober 2017 – specialpedagogik

Under lärarinspirationskvällen gav läraren och specialpedagogen Ulrika Jonson en bild av förändringarna i grundskolans läroplan.

20 september 2017 – matematik i världsklass

Vi fick bland annat besök av Dr Yeap Ban Har – en av världens ledande experter på Singaporemodellen. Tillsammans med förlaget Natur & Kultur anordnade vi detta matematikevent för pedagoger för att fira Tekniska museets nya matematikträdgård.

13 september 2017 – specialpedagogik

En lärarkväll med fokus på specialpedagogik. Felix Gyllenstig Serrao, förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg, berättade om hur du kan använda spel i pedagogiken. Felix har arbetat i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser.

31 maj 2017 – programmering

En fullspäckad kväll om programmering och digital kompetens i skolan. Jon Haavie från Teknisk Museum i Oslo berättade om Microbit och hur det kan användas i skolan.

22 mars 2017

Specialpedagogen Ulrika Jonsson höll föredrag på temat Teknik – för vem?, om hur vi kan tänka när vi bygger in teknikanvändning i skolan. Hon inspirerade kring hur vi skapar en undervisning som möter eleverna i den vardag de lever i, vilka utmaningar specialpedagoger har och hur vi kan få in teknik i skolarbetet så att det stärker lärandet för alla.

8 mars 2017

Richard Duncan höll en spännande föreläsning om hur han använder sig av programmering i undervisningen. Richard är IKT-pedagog och undervisar och ansvarar för programmeringsprofilen på Skuru skola i Nacka.

Senast uppdaterad 13 februari 2019.