Många människor minglar i en utställning.
Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema.

Inspirationskvällar för lärare

Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare att få inspiration kring ett aktuellt tema. Vårens föreläsningar kommer att livestreamas och du kan ta del av inspelningar i efterhand på denna sida.

Digital lärarinspiration med Maker Tour, 14 april

Anna Tebelius Bodin föreläste om hur vi berör, motiverar och tar oss genom utmaningar.

Föreläsaren Anna Tebelius Bodin

Den 14 april bjöd vi in alla lärare till en digital inspirationskväll där vi fick besök av Anna Tebelius Bodin, som berättade om hur motivation byggs upp ur hjärnans perspektiv.

Anna är pedagog och en mycket uppskattad föreläsare. Föreläsningen hon höll handlade om hur vi berör, motiverar och tar oss genom utmaningar. Fokus kommer låg på motivation och vad som konkret gör skillnad både för dig som lärare och i arbetet med eleverna.

Utgångspunkten är hjärnans biokemi och hon presenterade praktisk tillämpning av vetenskap genom metoder, beteenden och principer som kan göra skillnad i ditt arbete som lärare.

Anna har skrivit flera böcker. 2017 kom hennes fjärde bok ”Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation”. Den vänder sig till såväl lärare i skolan som föräldrar, konsulter eller projektledare.

2020 kom hennes femte bok “Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron” och gick direkt upp på förstaplatsen på Adlibris försäljningslista. Boken beskriver vilka utmaningar som möter vår hjärna på 2020-talet och vad vi konkret kan göra för att få ut mesta möjliga av tillvaron.

Digital föreläsning: Lustfyllt lärande!

Maria Olsson – enhetschef för Lärande på Tekniska museet – inleder den inspirerande kvällen med att presentera Kairos Futures rykande färska rapport ”Wow” och de 7 nycklarna till hur pedagoger och andra kan skapa nyfikenhet och engagemang hos barn och unga.

Utifrån museets populära projekt Maker Tour – programmering i skolan diskuterar vi hur lustfyllt lärande kan användas i undervisningen.

Vi rundar av med lite edutainment. Våra museipedagoger bjuder in dig till museets spännande och kreativa Makerlabb för att visa hur Tekniska jobbar med lustfyllt lärande i praktiken.

Konstnärssamtal: Alice Aycock

Konstnären Alice Aycocks statyer stod utställda i naturen nära Tekniska museet under sommaren 2020. Tillsammans med Prinsessan Estelles kulturstiftelse anordnades 9 september ett samtal med Alice Aycock – där hon gav en inblick i hur hon tänker och arbetar. 

Här kan du se samtalet igen:

Fördjupningstillfällen: Programmering i undervisningen

I en fortsättning på vår populära föreläsning om programmering i skolan (se inspelning nedan) har Richard Duncan, utvecklings- och utbildningspedagog på Hands-On Science AB, hållit tre föreläsningar där han ger konkreta och handfasta tips på hur lärare kan arbeta med programmering. Bland annat tipsar han om kostnadsfria programmeringsverktyg. 

Fördjupningen är indelad efter årskurser och hölls vid tre tillfällen. Här nedanför kan du se dem i efterhand samt ladda ner PDF:erna som visades under själva föreläsningen. Föreläsningarna pågår knappt en timme.

18 maj – årskurs 1-3:

PDF som visades under föreläsningen (1,37 MB)

25 maj – årskurs 4-6:

PDF som visades under föreläsningen (1,81 MB)

2 juni – årskurs 7-9:

PDF som visades under föreläsningen (1,62 MB)

Digital föreläsning: Programmering i undervisningen

Hur kan programmeringen integreras i undervisningen och ta ”lagom” plats? Hur ska du tänka för att skapa progression genom de olika årskurserna? Lär dig mer om några pedagogiska läromedel för programmering. Du får även övningsförslag på hur du konkret kan använda programmering i respektive ämne men även ämnesövergripande. Allt för att stärka dina elevers digitala kompetens. 

Föreläsare 

Richard Duncan, f.d. IKT- pedagog och ansvarig för programmering på elevens val för åk 4–9 med ett helhetstänkt kring programmering Förskoleklass – åk 9. Arbetar nu som utvecklings- och utbildningspedagog på Hands-On Science AB.    

Nyhetsbrev

Vi planerar löpande lärarfortbildningar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare så håller du dig uppdaterad.

Tidigare inspirationskvällar – arkiv

Making + Funkis = Sant 

Inspirerande digital föreläsning där du får ta del av hands-on tips med skapande material och verktyg. Passar bra för dig som arbetar specialpedagogiskt i grundskola och gymnasium – eller om du bara har ett intresse i frågorna.

Att bygga, skapa och testa och nånting själv bekräftar och möjliggör för individer. ”Making” har blivit populärt såväl inom museer, bibliotek och i skolan. I denna föreläsning introducerar vi tankesättet kring “making” och visar kopplingar och ingångar till arbetet för personer med funktionsvariationer. 

Föreläsare är Sophie Landwehr Sydow, doktorand på Södertörn och Stockholms Universitet, som utforskar maker-rörelsens betydelse för samhället och Jannike Nejman Sobin, utbildad specialpedagog med spetskompetens inom autism och ADHD, biträdande rektor för bl.a elevhälsan på Hillelskolan.

Roligare lärande med spel i klassrummet – den 15 januari 2020

Vi utforskade hur och vad kan dataspel lära oss om världen och hur kan vi använda faktakunskap för att skapa engagerande spel. Samt några av de vanligaste metoderna och teorierna om hur man designar ett spel för att det ska bli intressant och engagerande. Medverkande: Melinda Máthé, doktorand på institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet och Björn Strååt, filosofie doktor på institutionen för Data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Rymden och jorden – den 28 november 2019

En spännande kväll där vi fokuserade på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi talade om allt från satelliter och miljö till rymdutbildningar för lärare. Det blev en massa tips och inspiration kring hur lärare kan arbeta med rymden i skolan. Inspirationskvällen arrangerades av Tekniska museet i samarbete med RymdstyrelsenNordic ESERO och Hands On Science.

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro – den 16 oktober 2019

Anna Tebelius Bodin berättade om vår 40.000-åriga hjärna som är formad att hantera brist, men som nu omges av överflöd. Det handlade om de konflikter som uppstår mellan hjärnans olika system för belöning och överlevnad. Konflikter som försvåras av nutidens ständiga tillgång på socker, kontakter och information.

Lärande i en digital tid med Carl Heath – 10 april 2019

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för lärandet. I denna föreläsning illustrerade Carl Heath vad lärande i en digital tid kan innebära och pekade på såväl nutida som framtida möjligheter och utmaningar. Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet med uppgift att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. 

Rymden och jorden – 20 mars 2019

Välkomna till en spännande kväll fokuserade vi på rymden och vilken nytta vi har av den. Vi talade om allt från satellitbilder och miljö, till rymdskrot och rymdutbildningar för lärare. Inspirationskvällen arrangerades av Tekniska museet i samarbete med Rymdstyrelsen och Nordic ESERO. I samband med inspirationskvällen anordnades också studiedagar den 21 och 22 mars, med workshops och föreläsningar.

23 januari 2019: Så gör du undervisningen roligare

Daniel Rosqvist, Science Center Manager på Tekniska museet, är utbildad gymnasielärare i matematik och datalogi med erfarenhet av att undervisa både i gymnasiet och på KTH. Under inspirationsföreläsningen delade han med sig av spännande exempel och handfasta tips som gör undervisningen roligare. Vi fick även besök av Carl Elfgren, lärare i matematik, natur och teknik, som berättar mer om Finn upp och de spännande lärarfortbildningar du kan delta i på Tekniska museet under våren 2019.

28 november 2018: Källkritik – en digital vardag

Föreläsning med Kristina Alexanderson, som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och författare till internetguiden Källkritik på internet. Under inspirationskvällen kommer hon att ge konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med källkritik tillsammans med dina elever. Allt för att förbereda dem för en vardag i digitala medier, så de kan förstå och hantera källor medvetet. Kristina är projektledare på Internetstiftelsen och arbetar för att främja adekvat digital kompetens i skolan. Under hennes ledning har Internetstiftelsen tagit fram lektionsmaterial kring digital kompetens genom den öppna tjänsten Digitala lektioner, som du fritt kan använda i din undervisning. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

7 mars 2018 – Inspirationsträff i samband med invigning av Sinneslabbet

Inspirationskväll i samband med att vi öppnade Sinneslabbet i MegaMind, med fokus på förskolebarn. Eva Tuvhav Gullberg och Katinka Leo berättade om sina erfarenheter av att utveckla pedagogiska lärmiljöer utifrån ett inkluderande och transdisciplinärt synsätt med tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande. De har båda erfarenhet av att arbeta i nydanande verksamheter där konstnärliga infallsvinklar och konceptet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) är centralt.

30 maj 2018 – Digital kompetens i skolan

Här träffade vi Linda Manilla, som arbetar som forskare, konsult och utbildare kring frågor om digital kompetens i skolan i både Finland och Sverige. Hon driver även den ideella föreningen ”Make It Finland” med fokus på digital folkbildning i samarbete med bland annat bibliotek. För närvarande bedriver hon sin forskning inom datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Aalto universitet i Esbo, Finland. Hon har även skrivit boken “Att undervisa i programmering i skolan” (Studentlitteratur, 2017) samt bidragit till antologin “Slöjd i en digital skola” (Lärarförlaget, 2017). Kvällen bjöd även på workshops, frågestund och mingel med kollegor.

20 november 2017 – framtidens skola i en digital värld

Agneta Hedenström och Peter Parnes gav en inspirationsföreläsning om vad som händer i skolan och världen i stort på kort och lång sikt. De berättade om sitt arbete med digitalisering i skolan, skaparkultur och jämställdhet för att locka fler unga tjejer till teknik.

18 oktober 2017 – specialpedagogik

Under lärarinspirationskvällen gav läraren och specialpedagogen Ulrika Jonson en bild av förändringarna i grundskolans läroplan.

20 september 2017 – matematik i världsklass

Vi fick bland annat besök av Dr Yeap Ban Har – en av världens ledande experter på Singaporemodellen. Tillsammans med förlaget Natur & Kultur anordnade vi detta matematikevent för pedagoger för att fira Tekniska museets nya matematikträdgård.

13 september 2017 – specialpedagogik

En lärarkväll med fokus på specialpedagogik. Felix Gyllenstig Serrao, förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg, berättade om hur du kan använda spel i pedagogiken. Felix har arbetat i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser.

31 maj 2017 – programmering

En fullspäckad kväll om programmering och digital kompetens i skolan. Jon Haavie från Teknisk Museum i Oslo berättade om Microbit och hur det kan användas i skolan.

22 mars 2017

Specialpedagogen Ulrika Jonsson höll föredrag på temat Teknik – för vem?, om hur vi kan tänka när vi bygger in teknikanvändning i skolan. Hon inspirerade kring hur vi skapar en undervisning som möter eleverna i den vardag de lever i, vilka utmaningar specialpedagoger har och hur vi kan få in teknik i skolarbetet så att det stärker lärandet för alla.

8 mars 2017

Richard Duncan höll en spännande föreläsning om hur han använder sig av programmering i undervisningen. Richard är IKT-pedagog och undervisar och ansvarar för programmeringsprofilen på Skuru skola i Nacka.

Visa mer

Senast uppdaterad 21 april 2021.