TMV presenterar föredrag med Per Olsson

Inga planerade evenemang.

Per Olsson som är professor i kärnenergiteknik vid KTH och föreståndare för forskningscentrum SUNRISE  kommer den 6 september att ge en presentation av hur SMR-tekniker fungerar samt möjligheter och begränsningar i realisering av dessa.

Vi välkomnar alla till ett intressant föredrag om kärnkraft och energi. SMR står för Små Modulära Reaktorer – den fjärde generationens kärnkraft – som på sikt kan vara ett intressant komplement till övriga väderberoende fossilfria energikällor som vindkraft och solkraft. De är modulärt uppbyggda och kan fraktas från fabrik och sättas ihop på platser där energibehovet är som störst.

En intressant aspekt på den SMR som Per håller på att utveckla är att den vid eventuella strömavbrott kyler sig själv och kan därmed inte gå kritisk, som t ex i Fukushima i Japan.

Per kommer att övergripande presentera forskningsprogrammet SUNRISE vilket har som mål att redan 2025 bygga en blykyld forsknings- och demonstrationsreaktor i Sverige.

Var: Stora hörsalen Tekniska Museet
När: Onsdagen den 6:e september kl 18:00 – 19:00.

Välkomna !

Senast uppdaterad 28 augusti 2023.