gul epostterminal som är sveriges första. Unikt föremål som finns blan tekniska museets samlingar.

Sveriges första e-postterminal kommer till Tekniska museet

Tillfället har passerat.
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken
Baren öppnar 17.00

40 år efter att det allra första epostmeddelandet togs emot i Sverige får nu den historiska epostterminalen en plats i Tekniska museets samlingar. Den 19 oktober doneras föremålet till museet. Donationen uppmärksammas med högtidligt överlämnande, mingel och föredrag av Måns Jonasson från Internetstiftelsen.

Föremålet är den e-postterminal som Björn Eriksen använde när han tog emot det första e-postmeddelandet till Sverige 1983 och sedan skrev ut meddelandet på. Ämnesraden på e-postmeddelandet löd ”Subject: Hello”, vilket också är namnet på den utställning på Tekniska museet som handlar om kommunikationsteknologins historia. E-postterminalen kommer att tillföras denna utställning.

Donationen uppmärksammas med ett högtidligt överlämnande på plats på Tekniska museet med bland annat kortare föredrag av Måns Jonasson från Internetstiftelsen och Tekniska museets intendent Peter Du Rietz. Evenemanget är öppet för allmänheten.

Praktisk information

Plats: Salong Energi. Plan 3.
Tid: kl 18.00

Program

18:00: Välkomstord av Tekniska museets museidirektör, Peter Skogh

18:15: Anförande av Eneas marknads- och kommunikationschef Stephanie Huf

18:30: ”Svenska pionjärer på internet”. Måns Jonasson, Internetstiftelsen

18:50: ”Från bruksföremål till museiföremål”. Peter Du Rietz, Tekniska museet:

19:10: Underskrift av överlåtelseavtal och högtidligt överlämnande

Senast uppdaterad 12 oktober 2023.