Enlightening Imagination – regionstävling Stockholm

Anmäl dina elever till tävlingen som syftar till att stimulera det kreativa tänkandet genom tillämpning av matematik, naturvetenskap, teknik och designprinciper.

Vattenhjul byggt av färgglada plastdelar

Teknik, innovation och modellbygge med 4DFrame

Enlightening Imagination är en tävling för att uppmuntra elever i årskurs 6–8 att lösa problem och omsätta sina idéer i handling på ett kreativt sätt.

I år kan eleverna både träna och tävla på skolan eller i hemmet, med support från erfarna kollegor. Ni får först tillgång till detaljerade beskrivningar via mail och länkar.

Ni kan köpa eller låna 4DFrame-material så att ni kan delta i handledning på distans med era grupper.

Regionstävling Stockholm

Tid: Senast den 25 maj skickar skolan in dokumentation av skolans/gruppens vinnande bidrag (ett bidrag per 50 deltagare/25 team).
Plats: Deltagande på distans
Vem: Elever i årskurs 6–8. Anmäl lag med två elever i varje lag.

Tävlingen genomförs runt om i Sverige på det sätt som är möjligt för de medverkande arenorna. I region Stockholm tävlar alla på distans. Skolan tar själv ut ett vinnande lag per 50 deltagare/25 team.

Lagen får ett väldefinierat uppdrag där ramarna är tydligt formulerade. De har 1,5 timmar på sig att lösa uppdraget. Eleverna presenterar sin lösning som en kort berättelse, en enkel skiss och en modell som de bygger i det pedagogiska läromedlet 4D-frame. I presentationen ska gruppen beskriva och visa hur de har använt sig av sitt tekniska och matematiska tänkande.

Bedömning sker utifrån tekniska lösningar, kreativitet, konstnärlighet och samarbetsförmåga.

De två vinnarlagen från varje regionstävling går vidare till svensk final och tävlar då med en digital presentation på engelska (en tre minuter lång film som bedöms av en nationell jury).

Anmälan

Anmäl hela klassen eller intresserade elever i lag om två till skolbokning@tekniskamuseet.se.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Om tävlingen

Enlightening Imagination är ett samarbete mellan Vattenhallen Science Center i Lund, Tekniska museet i Stockholm, Tom Tits i Södertälje, KomTek Lidingö, KomTek i Katrineholm, 2047 Science Center i Borlänge, Exploatoriet i Skellefteå, KomTek i Alingsås och Curiosum i Umeå.  Nya arenor, exempelvis kommuner, KomTek, Science centers, bibliotek och skolor är välkomna att höra av sig för att ansluta. Tävlingen genomförs med bidrag från Skolverket.

Kontakt

Mariana Back

Intendent

+46 8 450 57 57

Mejla

Senast uppdaterad 27 april 2020.