Sprickdetekteringssystem

Fotograf:
Skåp (vänster del) till system som visar sprickdetektering. Hör till TM48444:2 Skåp (höger). Text överst: "SPRICKDETEKT", nedre högra hörn "03" Stativ i grönlackad plåt innehållande elektronik. Panel med vred, instrument och lampor samt färgmarkering av system i kärnkraftverk.
Föremålet är insamlat 2022 i samband med dokumentationsprojekt av Ågestaverkets avveckling.

Identifikationsnummer

TEKS0062038

Publicerad

2023-01-19

Alternativt nummer

  • TM48444:1 - Institutionsintern katalog/lista