Mobiltelefon

Fotograf: Sundell, Per
Fotograf: Sundell, Per
Mobiltelefon för NMT900 Panasonic typ EB 3710.
NMT 900 blev ett mellansteg från de tyngre väsktelefonerna för NMT 450 och GSM-mobilerna. 1987 öppnades NMT 900 för användning i främst storstäder där basstationer sattes tätt för att ge god täckning och kapacitet. När GSM introducerades 1992 blev NMT900-nätet mindre aktuellt och avvecklades år 2000 så att frekvenserna kunde fördelas på GSM-operatörerna.

Identifikationsnummer

TEKS0061841

Publicerad

2022-12-23

Alternativt nummer

  • TEO3688 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48275 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Mobiltelefon t.o.m. NMT (TM S 24.71)

Rubrik

  • EB 3710 BC