Väljare

Fotograf: Okänd
500-väljare för telefonstation. Märkt "NV 1-14".
Denna väljare var använd i Norra Vasa automatstation till 1985, i första hundratalet placerad i 1:a stativet, 14:e nerifrån. Den samlades in i samband med dokumentation och avveckling av telefonstataionen. 500-väljarsystemet utvecklades av LME under 1920-talet. Den första stationen med denna teknik togs i drift i Rotterdam i maj 1923. Det svenska Telegrafverket valde systemet för sina större stationer. Den första svenska stationen Norra Vasa öppnade i Stockholm 1924 och var i drift fram till 1985.

Identifikationsnummer

TEKS0061822

Publicerad

2022-11-14

Alternativt nummer

  • TEO3766 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48269 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)