Telefax

Fotograf: Sundell, Per
Fotograf: Sundell, Per
Telefax för det digitala formatet "grupp 3", en standard som ersatt tidigare analoga telefaxtekniker. Ett papper med information matas genom faxens valsar och avläses av en CCD-skanner med 1728 sensorer på en rad. Varje sensor översätter papprets ljushet till digital information. Normalt skannas 4 linjer per millimeter och en A4-sida resulterar i nära två miljoner mätvärden. Variationerna omvandlas till vitt eller svart. Informationen komprimeras så att den motsvarar längden av svart eller vitt för en linje och överförs binärt via modem över telefonnätet. I mottagaren sitter en rulle temperaturkänsligt papper och informationen återskapas linje för linje med hjälp av en rad av 1728 uppvärmda trådar som motsvarar sensorerna i sändaren.
Marknaden för telefax på kontor och i affärsverksamheter ökade under 1980-talet när telekommonopolen avvecklades över världen. I Sverige blev telefax tillsammans med telefonsvarare de första produkter som Televerket släppte på reglerna för under 1981. Därmed blev det enklare att hyra eller köpa en fax. Denna Panasonic av modellen UF-400 har sålts genom Televerket. De var största återförsäljare av Panafax till 1988 då Panasonic Svenska AB började sälja sina produkter direkt till kund.

Identifikationsnummer

TEKS0061821

Publicerad

2022-12-22

Alternativt nummer

  • TEO3593 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48268 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Telefax (TM S 24.14)

Rubrik

  • Panafax (producentens titel)
  • UF-400