Antenn

Fotograf: Okänd
Korspolariserad patch-antenn för mobiltelefoni inom 1800 MHz-bandet. Genomskuren för demonstration märkt: Lv 2126 snr 42
Insamlad för utställningen Mobilen Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061733

Publicerad

2022-09-10

Alternativt nummer

  • TeO3094 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48179 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Basstationer, antenner (TM S 24.74)