Antenn

Fotograf: Okänd
Antenn för mobiltelefoni. Genomskuren för demonstration. märkt: 434 L 22
Insamlad för utställningen Mobilen Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061732

Publicerad

2022-09-10

Alternativt nummer

  • TeO3093 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48178 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Basstationer, antenner (TM S 24.74)