Förvaringscylinder

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Kapsel för kärnbränsle, del av. Med tillhörande podium separat förvarat.
Kapseln (stubben) har använts av SKB för demonstration av tekniken och vi fick låna in detta ex till utställningen 100 innovationer. I samband med avvecklingen kunde lånet göras om till ett förvärv. Metoden för att slutförvara kärnavfall i Sverige går tillbaka till 50-talet och har föranlett mångårig forskning både vad gäller teknik, geografiska förhållanden och plats.

Identifikationsnummer

TEKS0061717

Publicerad

2022-06-30

Alternativt nummer

  • L4932 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TEKINL2012/0006_001 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48171 - Institutionsintern katalog/lista