Mobiltelefon

Fotograf:
Fotograf: Sundell, Per
Mobiltelefon för Comviks 450 MHz system. Två delar: radiostation att montera i bagageutrymme samt telefon som monteras i bilen. Material som bruksanvisningar, prislistor, täckningskartor mm medföljer.
Comvik startade 1981 som ett försök att bryta Televerkets monopol på telekommunikation. Det var investeraren Jan Stenbeck som genom uppköp av en rad mindre företag med tillstånd till komradio för distribution fick tillgång till ett frekvensutrymme och använde det för mobiltelefoni med ett system för analog mobiltelefoni. Pris 1982: 11900 kronor med 36 månaders hyreskontrakt à 295 kr/månad.

Identifikationsnummer

TEKS0061548

Publicerad

2021-11-27

Alternativt nummer

  • TEO3673 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48053 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Mobiltelefon t.o.m. NMT (TM S 24.71)

Rubrik

  • Comvik
  • MT9100