Mobiltelefon

Fotograf:
Fotograf: Sundell, Per
Mobiltelefon för Comviks 450 MHz system. Två delar: radiostation att montera i bagageutrymme samt manöverenhet bestående av telefonlur med knappar som monteras i bilen. Radio med full duplex och en uteffekt på 25W. Den utnyttjade 30 kanaler i 460/450 MHz-bandet direkt intill NMT:s 180 kanaler i 450 MHz-bandet. För att ringa tryckte man in numret på knappsatsen och avslutade med stjärnan. Radion började då att scanna efter lediga trafikkanaler och när den hittade en så skedde en digital handskakning med växeln som i sin tur kopplade samtalet ut på telenätet.
Comvik startade 1981 som ett försök att bryta Televerkets monopol på telekommunikation. Detta var den första apparatypen som kunderna då erbjöds. Pris 1982: 11900 kronor med 36 månaders hyreskontrakt à 295 kr/månad. Det var investeraren Jan Stenbeck som genom uppköp av en rad mindre företag med tillstånd till komradio för distribution fick tillgång till ett frekvensutrymme och använde det för mobiltelefoni med ett system för analog mobiltelefoni. De första åren skedde uppringningen från växeln med impulser eftersom Televerket ännu inte infört DTMF-tonsignalering. Lurhållaren har en manuell områdesomkopplare eftersom automatisk roaming inte fanns. Det fanns inte heller någon hand-over för överflyttning mellan basstationer. EF Johnson hade sin fabrik i Waseca, Minneapolis, USA. Företaget levererade även växlarna för Comviks system.

Identifikationsnummer

TEKS0061548

Publicerad

2021-11-27

Alternativt nummer

  • TEO3673 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48053 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Mobiltelefon t.o.m. NMT (TM S 24.71)

Rubrik

  • Comvik
  • MT9100