Telefonapparat

Fotograf:
Fotograf:
Fotograf:
Telefonapparat, Diavox 'The Ericsson Royal 100', för export till USA, år 1984. För AT-system, huvudapparat, anknytningsapparat till abonnentväxel och sidoapparat. Bordsmodell med kåpa och mikrotelefon av vit plast, knappsats med 12 knappar för tonval, högohmig reglerbar ringklocka, elektretmikrofon och elektronisk talkrets med automatisk dämpningskompensering. I originalkartong med två extra apparathöljen i rött och svart.
Diavox, den första svenska knappsatstelefonen, utvecklades gemensamt av L.M. Ericsson och Televerket och ersatte Dialog som Televerkets standardtelefon. Den yttre utformningen gjordes av Breger & Co, Stockholm. Bland förutsättningarna för den nya telefonen ingick att den skulle kunna förses med knappsats för både ton- och impulsval samt få en förbättrad talkvalitet. Kolkornsmikrofonen ersattes med en elektretmikrofon och den automatiska regleringen vid mottagning för anpassning till abonnentledningen, som introducerades i Dialog-telefonen, infördes nu även på sändningssidan. Med Diavoxens tillkomst och introduktionen av den datorstyrda digitala telefonväxeln AXE kunde en rad nya teletjänster börja nyttjas, så som återuppringning vid upptaget, kortnummerval m.m. Diavox tillverkades mellan åren 1978-1989 av både TELI (Televerkets Industridivision) och L.M. Ericsson. L.M. Ericsson tillverkade även Diavox för export.

Identifikationsnummer

TEKS0057287

Publicerad

2016-08-20

Alternativt nummer

  • TeO2369 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM45748 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med knappar (TM S 24.24)

Rubrik

  • DBA 103 308, Royal 100
  • Diavox DBA 103 308, Royal 100