Basstation, prototyp

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Gerdén, Anna
Fotograf: Gerdén, Anna
Basstation, prototyp för GSM, i 19" rackenheter. Monterat i stativ.
Ericsson Radio och Televerket Radio byggde mellan 1987-1989 upp detta testsystem för GSM. Dels ville man bygga upp tekniskt kunnande om GSM, dels jämföra talkvalitet med NMT. Man ville också verifiera specifikationerna för GSM, särskilt radiogränssnittet och handover. Resultatet visade att GSM gav betydligt snabbare uppkoppling och snabbare, säkrare och nästan ohörbar handover. Talkvaliteten var sämre i störningsfri miljö men mycket bättre vid radiostörningar. Eftersom samma frekvens kunde upprepas oftare utnyttjades utrymmet i frekvensbandet bättre. När projektet var som störst arbetade omkring 60 personer vid Televerket Radio i Luleå, Karlstad och Stockholm och hos Ericsson i Stockholm och Linköping med det. Dessutom tillkom ett 20-tal konsulter. Projektet hade en delvis statlig finansiering, via Informationsteknologisatsning ”IT-4”. Televerket Radio i Luleå tog hjälp av underleverantörer och stod för en stor del av hårdvaran. En följd var att en av underleverantörerna, Erisoft Skellefteå och Luleå, senare kom att expandera inom GSM i Ericssonkoncernen. Under perioden 1989-1991 användes systemet för tester, mätningar och demonstrationer. En mobilväxel, tre basstationer och två mobiler installerades efter labtester på Södermalm i Stockholm, växel och basstation i Televerket Radio Östras lokaler i Årsta. I samband med den stora konferensen ISS-90 som hölls i Stockholm i maj 1990 blev systemet officiellt uppmärksammat. Ericsson och Telia demonstrerade var sitt system som det gick att ringa från mobilenheter ut på publika nätet. Efter testperioden tillverkade Ericsson flera exemplar av utrustningen och installerade den hos en del kunder, bland annat i Spanien.

Identifikationsnummer

TEKS0057203

Publicerad

2016-07-02

Alternativt nummer

  • TM45948 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Basstationer, antenner (TM S 24.74)