Handdator

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Newton MessagePad i originalförpackning innehållande nätenhet, bruksanvisning, instruktionsvideo samt extra penna. Typ H1000, nr. S33337J5 4MB RAM, 640K ROM Port för att ansluta extra minne, kommunikationskort för personsökarsystem. Svart/vit tryckkänslig flytkristalldisplay. Teckenigenkänning med "Newton pen". Funktioner som adressbok, anteckningar, uppringningsssistans, kalender. Synkronisering med dator. Med tillhörande modem kan MessagePad sända fax och ansluta till servrar för "electronic mail".
Newton MessagePad introducerades av Apple Computer 1993. Newton MessagePad var tidig som PDA, personal digital assistant, och följdes några år senare av flera liknande produkter. Den var föregångare med den tryckkänsliga skärmen, applikationerna och modemet. Palm Pilot är ett exempel på produkt som några år senare tillämpade många av idéerna. I förlängningen har iPhone och iPad kommit att symbolisera denna tillämpning av datorn. Givaren har erhållit föremålet i samband med sin anställning. Han arbetade då med Apple-produkter. Teckenigenkänningen fungerade inte så tillförlitligt och gav upphov till "Newton poetry".

Identifikationsnummer

TEKS0048886

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM45289 - Institutionsintern katalog/lista
  • S33337J5 - Tillverkningsnummer

Klassifikation

  • TM Samling - Datorer - Handdatorer (TM S 26.9)

Rubrik

  • H1000
  • Newton MessagePad