Strålningsmätare, bärbar scaler.

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Strålningsmätare Tillverkare: Nuclear Enterprises, Scotland Märkt: NE5016 Typ: PSR6 Ser nr: 250 Bärbar scaler, timer ratemeter med inbyggd ackumulator. Kan anslutas till GM-rör eller scintillationsdetektor. Försett med fönsterdiskriminator för pulshöjdsanalys. Räknar detektorpulser under en förvald tid. Pulser och mättid presenteras på LCD-display. Tillverkare "Nuclear Enterprises Scotland NE5016
Instrumentet har använts för mätningar i fält, dels av Studsviks beredskapsorganisation och av Studsviks radonmätningsgrupp 1978 - 1982.

Identifikationsnummer

TEKS0048795

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM45256:5 - Institutionsintern katalog/lista
  • ser.nr:250 - Tillverkningsnummer

Rubrik

  • NE PSR6