Strålningsmätare, avsökningsinstrument

Fotograf: Häll, Peter
Strålningsmätare, graderad counts per second. Mini 5-10 Tillverkare: Mini-instruments Engelsk tillverkare av strålskyddsinstrument. Typ: mini-monitor g-m meter type 5.10 Tillv nr: 11876 Bärbart batteridrivet avsökningsinstrument med ändfönster GM-rör, mäter beta och gamma. Försett med högtalare där varje "knäpp" motsvarar en detekterad jonisation. Med givare "Herfurt Sonde III" ser nr 269 Bruksanvisning på instrumentets baksida. Tillv Mini-Instruments Ltd, 8 Station Industrial Estate, Burnham on Crouch, Essex, England.
Använt för kontroll av kontamination på verktyg, persedlar och andra lösa detaljer. Senast kalibrerad 2000-08-14

Identifikationsnummer

TEKS0048793

Publicerad

2016-09-13

Alternativt nummer

  • TM45256:3 - Institutionsintern katalog/lista
  • 11876 - Tillverkningsnummer

Rubrik

  • Typ 5.10