Strålningsmätare

Fotograf: Häll, Peter
Penndosimetrar, tre stycken Gul Typ CD V-746 nr 20840 graderad 0-600 Röntgen (Bendix) Blå Typ (-), nr 014220 graderad 0-200 Milliröntgen (Bendix) Grå Typ (-), nr 275034 graderad 0-200 Milliröntgen (R.A. Stephen) Penndosimetern registerar den dos av gammastrålning bäraren erhållit. Den innehåller en kondensator kopplad till en jonkammare, kondensatorn laddas från ett externt spänningsaggregat vanligtvis 90v. Då jonkammaren bestrålas med gamma-strålning sjunker kondensatorns spänning proportionellt till den erhållna dosen. En kvartsfiber rör sig då längs skalan och penndosimetern avläses endera via en inbyggd optik eller i ett avläsningsinstrument i vilket dosimetern även laddas på nytt.
Penndosimetrarna har använts för att registrera persondos vid speciella arbeten för snabbare utvärdering än filmdosimeter. Numera används elektroniska dosimetrar som har både inbyggd larmfunktion och tidsangivelse för toppvärden .

Identifikationsnummer

TEKS0048791

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM45256:10 - Institutionsintern katalog/lista
  • 20840, 014220, 275034 - Tillverkningsnummer

Rubrik

  • CD V-746
  • 686