Ångturbin, för mottryck

Fotograf: Cronestrand, Nisse
Fotograf: Okänd
Fotograf: Okänd
Fotograf: Söderberg, Rigmor
Fotograf: Söderberg, Rigmor
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Söderberg, Rigmor
Fotograf: Söderberg, Rigmor
Fotograf: Söderberg, Rigmor
Fotograf: Söderberg, Rigmor
STAL mottrycks ångturbin av stål. I mitten ett s.k dubbelroterande skovelsystem vilket driver två elgeneratorer. Turbinen är utrustad med ett flerskivigt skovelsystem som ger vissa termodynamiska fördelar. Effekt 1500 kw. Trefas generator typ G 38/75, No 1704108-109, KVA 1875, 4200 volt, 3000 varv, kontinuerlig drift, amp 258, cos(Ø) 0,8, Y-koppl. 50 per, magn.volt 110, magn.amp. 170.
Mottrycksturbinen levererades till Höganäsbolaget 1942. Den användes från 1944 då bolaget tog ett nytt ångkraftverk i bruk och togs ur drift i slutet av 1980-talet. Representerar en svensk "paradprodukt" baserad på bröderna Ljungströms uppfinning av dubbelrotationsturbinen. Birger Ljungström skissar först på denna lösning i början av 1894. Denna turbin omfattar även det flerskiviga skovelsystem som konstruktionschefen vid STAL Olov Möller tog fram i början av 1930-talet. Renoverad av ABB STAL i Finspång.

Identifikationsnummer

TEKS0042651

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM39896 - Institutionsintern katalog/lista
  • NO. 1271 - Tillverkningsnummer

Rubrik

  • STAL
  • typ DDmM-38